Sökandet efter en köpare pågår för fullt och i förra veckan stod det klart att driften för Die Casting i Ankarsrum fortsätter fram till och med den 31 oktober. Det är fabrikens storkunder som har bett konkursförvaltaren att hålla igång driften fram till slutet av oktober. För de 40-tal som är arbetar i fabriken innebär detta att de kommer att visstidsanställas efter den inplanerade sommarsemestern. I dagsläget är inget fastställt kring en eventuell köpare av verksamheten men den ansvarige konkursförvaltaren Erik M Gabrielsson säger att det finns omkring fyra spekulanter som fört olika lång dialog kring uppköpet.

– Den förlängda drifttiden innebär att vi har gott om tid att finna en lösning. Det handlar även om att en eventuell köpare måste ha tid till att komma överens med fabrikens kunder och hyresvärd, säger Gabrielsson.

Enligt Gabrielsson kan det bli aktuellt att Die Casting får en annan upphandlare än moderbolaget Mönsterås Metall då det varit olika spekulanter för respektive bolag. Även fabriken i Mönsterås håller driften igång fram till den 31 oktober.

Det var den 10:e maj i år som Mönsterås Metall försattes i konkurs och veckan efter stod det klart att även dotterbolaget Die Casting i Ankarsrum försattes i konkurs. Fabriken i Ankarsrum gör pressgjutningar och ingick i samarbete med Mönsterås Metall förra året. Orsaken bakom konkursen grundar sig i att fabrikernas underleverantörer begärt förändrade betalningsrutiner, något som slog hårt mot bolagens ekonomi.