Anpassa bussarna efter ungdomarna i stället

7 juni 2019 04:00

För en vecka sedan röstade vi på de partier och representanter som vi vill ska representera oss i EU kommande fem år. Vi i Centerpartiet lyckade göra vårt bästa EU-val genom tiderna. Socialdemokraterna lyckades göra sitt sämsta. Vi kan också notera att ungdomarna tycks ha stort förtroende för Centerpartiet. Socialdemokraterna däremot har enligt undersökningar mycket lågt förtroende bland ungdomar.

Av en händelse så lämnade Socialdemokraterna på kommunfullmäktige i onsdags, tre dagar efter EU-valet ett förslag på att Vimmerbys skattebetalare ska betala 450 000 kronor för att införa gratis sommarlovskort för ungdomar. Ingela Nilsson Nachtweij svarade bra och korrekt; att kollektivtrafiken i länet är sedan några år skatteväxlad till landstinget/regionen och att det inte är rimligt att Vimmerbys skattebetalare ska betala sådana här satsningar två gånger. Först skatteväxla iväg Vimmerbybornas kollektivtrafikskatt till regionen, och sedan betala en gång till för att satsa på det regionen satsade på förra året men inte i år.

Som tidigare landstingspolitiker så tycker jag det är anmärkningsvärt att de nuvarande regionpolitikerna Peter Högberg och Helen Nilsson lämnar förslag i Vimmerby som de istället borde ha lämnat i regionfullmäktige och i dess kollektivtrafiknämnd. Dessa socialdemokrater hade då visserligen behövt finansiera över 6 miljoner kronor om man ser kostnaden i ett länsperspektiv. Socialdemokraterna har återigen lyckats komma med ett traditionellt vänsterförslag som man gärna för fram som sitt eget och tar äran åt sig för, men som vanligt någon annan ska betala. I detta fall Vimmerbys skattebetalare.

I just Vimmerby kommun har orterna Vimmerby, Storebro och Frödinge väl försörjt med busstrafik då dessa orter passeras mellan Västervik och Hultsfred. I många andra orter är kollektivtrafiken reducerad under de månader eleverna är lediga, och i vissa orter finns ingen kollektivtrafik alls då skolorna har lov. Vad hjälper då ett sommarlovskort om det inte finns någon buss där man bor?

Jag tycker kollektivtrafiknämnden skulle kunna erbjuda bättre anpassad kollektivtrafik under sommarlovsmånaderna anpassade till ungdomars resvanor i hela länet, och kommunen där även beställningstrafiken kunde utvecklas. Det hade troligen blivit mera uppskattat och använt av flera ungdomar i Vimmerby och Hultsfreds kommuner med flera i hela länet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Magnus Danlid Centerpartiet