Debatt Nyligen var jag på mitt livs första kommunfullmäktige.

Det var intressant. Bland annat fick vi oss till livs en utbildning, som tog upp saker som jäv. Jäv är när jag som politiker inte kan delta i ett beslut därför att frågan berör eller gynnar mig personligen.

Det fanns en fråga som väckte lite diskussion. Den om ekonomiskt stöd till Vimmerbys partier.

Det hela är mycket enkelt. Enligt gällande reglemente ska partistödet omfatta 20 procent av gällande prisbasbelopp gånger 49 mandat. Det ger en summa på 455 700 kronor.

90 procent av den summan ska fördelas lika på de 49 mandaten. Det ger 8 370 kronor per mandat.

10 procent av summan ska delas lika mellan partierna – de sex som sitter i fullmäktige och de två som fanns där förra året, MP och L. Det ger 5 696 kronor per parti.

Det kan vem som helst som har tillgång till en miniräknare själv kolla. Det kostar inga 25 000 extra att reda ut som vi fått uppgifter om.

Nu multiplicerar man vart partis antal mandat med 8 370 och lägger till 5 696 så får man fram summan som vart och ett av partierna ska ha.

Men det fullmäktige fattade beslut om var att tilldela partierna mer pengar än så. I strid mot gällande reglemente. Och eventuellt i strid mot reglerna om jäv.

En ledamot som är medlem i partiet de företräder som röstar för sitt eget partis ekonomiska vinning befinner sig i en klar och tydlig jävsituation. Ett beslut man i så fall inte får vara med om att fatta.

Det vore intressant att se om en laglighetsprövning av fullmäktiges beslut skulle leda till att beslutet måste rivas upp.

Vänsterpartiet var enda parti som reserverade sig mot beslutet.

I fredags fann jag i min brevlåda en avi. Den var från Vimmerby kommun. Jag hade fått arvode för fullmäktigemötet i november. Ett möte jag inte var närvarande på.

För mig är det självklart att betala tillbaka de pengarna. Misstag kan ske, men ingen ska behålla pengar man inte har rätt till.

Jag är övertygad om att de flesta ledamöter i fullmäktige i Vimmerby är ärliga människor, som vill göra rätt för sig. Jag är lika övertygad om att de flesta som satt där och fattade beslutet inte riktigt förstod vad det handlade om. Dokumenten i kallelsen och tidigare beräkningar har varit ganska röriga.

Jag är därför övertygad om att partierna till nästa år går med på att sänka partistödet för år 2020 med samma summa som de nu får för mycket 2019.

Det är helt enkelt det rätta och riktiga att göra!

Och det blir betydligt billigare än att rättsligt laglighetspröva beslutet…