Arne Karlsson

Arne Karlsson, Horn, har som tidigare meddelats, avlidit i en ålder av 86 år.

16 februari 2019 06:00

Det var med sorg, jag tog emot beskedet att Arne Karlsson avlidit. Jag har känt Arne i många år, ända sedan min ungdom i Horn. Mina första minnen av Arne är från slutet av 1940-talet då Arne var aktiv fotbollsspelare i Horns IF.

Arne hade ett hängivet intresse av idrott och då främst fotboll. Han var i många år en viktig kugge i Horns IF:s fotbollsorganisation.

Arne var också en erkänt duktig yrkesman som sadelmakare och mattläggare. Han hade sin arbetsplats i en källarlokal i Horns centrum och det blev också en träffpunkt för oss ungdomar som var fotbollsintresserade. Arne stannade då upp i sitt arbete för att prata fotboll och annat intressant. Detta fick konsekvensen att Arne blev försenad med utlovade arbeten till kunder.

Arne var också mycket engagerad i IOGT-föreningen i Horn. Många blev timmarna där med möten och anordnande av olika nöjesarrangemang, bland annat danser. Då Arne var praktiskt lagd var han också en tillgång för föreningen när olika arbeten skulle utföras i Godtemplargården. Musik var ett annat intresse som förgyllde Arnes liv. Jag har glada minnen av Arne som privatperson. Lugn, pålitlig och mycket humor var kännetecknen.

Min och min hustrus deltagande i sorgen till makan Laila.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Alve Gustafsson, Kisa