C: Ge oss färre riktade statsbidrag och mer dialog

"Lyssna på oss och för en dialog om hur de faktiska behoven ser ut", manar centerpartisterna Jacob Käll, Vimmerby och Lars Rosander, Hultsfred regeringen inför höstbudgeten.

Vimmerby 14 september 2021 18:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 20 september presenteras budgeten, vi hoppas nu att regeringen lyssnar till oss i kommuner och regioner och att regeringen minskar antalet riktade statsbidrag.

Listan med exempel på orimliga ”presskonferenspengar” kan göras lång. I dagsläget finns över 180 riktade statsbidrag med olika ansökningsförfaranden och olika krav på redovisning och medfinansiering. 

SKR presenterade under sommaren resultaten av en enkät som ställts till landets alla kommunstyrelse- och regionsstyrelseordföranden om statsbidrag. Samtliga instämde, över partigränserna, att statsbidrag i första hand ska vara generella och nivåhöjande, det vill säga permanenta och ta hänsyn till den demografiska utvecklingen. Statsbidrag ska dessutom komma med så god framförhållning som möjligt, för att de ska kunna användas effektivt. 

 

Vi i Centerpartiet vill nu rikta en uppmaning till regeringen – lyssna på oss kommun-och regionföreträdare och för dialog om hur de faktiska behoven ser ut. Det vi behöver är att inte alla kommuner dras över en och samma kam, utan att man ser att Sverige ser olika ut. Förutsättningarna och behoven är inte samma i Karlsborg, Vilhelmina eller Huddinge. 

Vi vill inte lägga skattepengarna på onödig administration. Vi vill satsa på skolan, äldreomsorgen, fungerande infrastruktur, hälso- och sjukvård och vi vill bidra till att skapa trygga förutsättningar i människors vardag. 

 

De riktade statsbidragen behöver minska i både omfattning och antal. Statens användning av riktade statsbidrag som styrmedel över kommunernas verksamheter måste begränsas. Vårt fokus måste vara kvalitet och effektivitet. Vi i kommuner och regioner måste få långsiktiga besked om de ekonomiska ramarna från statens sida för att möjliggöra en god ekonomisk planering och hushållning med skattepengar. Vi måste få fokusera på vårt uppdrag i kommuner och regioner – att leverera välfärd till våra medborgare, inte lägga tid och pengar på onödiga byråkratiska regler och administration. 

Vi som är aktiva som politiker i kommuner och regioner, det är vi som arbetar närmast medborgarna och vi har möjligheten att både föra dialogen på hemmaplan och ställas till svars, men vi är faktiskt även själva en del av behoven som vi ser i vår vardag. Grunden i politiken är att vi som kommunala företrädare måste ges rätt förutsättningar för att skapa utveckling och samtidigt en trygg vardag. En vardag där vi ger kraft åt varje människa. 

Carola Gunnarsson (C), ordförande kommunfullmäktige i Sala och vice ordförande Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Jacob Käll (C), ordförande kommunstyrelsen Vimmerby kommun
Lars Rosander (C) ordförande kommunstyrelsen Hultsfreds kommun

Ämnen du kan följa