Det måste till en långsiktig lösning i Rimforsa

"Kommunalrådets arbetssätt avseende skolbygget i Rimforsa imponerar inte på oss i oppositionen", skriver Conny Forsberg (S), oppositionsråd i Kisa.

Rimforsa 14 september 2021 14:32
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När man i kommunstyrelsen lägger fram förslag som är hastigt framtagna, dåligt utredda och utan förankring i den demokratiska församlingen bör man också förstå att man löper en stor risk att inte få igenom förslaget. Vid alla större investeringar, inklusive ny skola i Rimforsa, är vår prioritet att det blir en lösning som är långsiktig och hållbar ur så många perspektiv som möjligt.

Det finns flera skäl till att vi inte ställer oss bakom det presenterade förslaget från "samverkan för Kinda" utan att mer genomarbetade underlag med nödvändiga konsekvensanalyser presenteras.

 

Ett axplock av våra skäl:

• Förslaget Segerstéen & Co presenterade saknar både kostnads-, risk- och sårbarhetsanalys. Det bygger enbart på en, under sommaren framtagen, skiss som inte är genomarbetad.

• Erfarenhet ger vid handen att nybyggnation är mindre kostsamt och i flera avseenden bättre ur långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Nybyggnation kombinerat med klok användning av äldre, friska byggnader kan ge hållbarhet på lång sikt.

• En skolbyggnad påverkar hela samhället under flera generationer och måste planeras noga bland annat med tanke på trafikflöden och övrig infrastruktur i samhället.

• Eleverna kommer med lagt förslag att få sin undervisning tätt inpå en byggarbetsplats under cirka 3 år där man dessutom vill lägga ansvaret för hantering av detta på en kommande byggentreprenör. Helt oacceptabelt.

• Prioritering är för en permanent förskola i Rimforsa. Där finns förslag på kostnadseffektiva och bra lösningar.

 

Kommunalrådet måste förstå att politiken har förändrats sedan senast han var aktiv politiker på 80-talet. "Starke mans" tid är förbi i Kinda och det krävs en transparent demokratisk process för denna typ av investeringsprojekt. 150-200 miljoner kronor i Kinda motsvarar en investering på mellan 2 och 2,5 miljarder i grannkommunen Linköping. Att en sådan investering där skulle göras utan ordentlig planering, politisk dialog och bred demokratisk förankring, vore en omöjlighet.

Vi politiker fick, när lokaliseringsbeslutet om Hackel togs, stark kritik för att inte ha fört dialog med berörda grupper i samhället. Ska en förändring göras bör vi denna gång göra om, och göra rätt. Bland annat genom att följa Boverkets rekommendationer när det gäller medborgarinflytande i stadsplanering. En öppen process kring förändringen är lika viktig nu, som den borde varit tidigare.

Oppositionen är inte, vilket kommunalrådet antyder, emot att lyssna till medborgarna och den opinion som varit. Tvärtom lyssnar vi till röster i hela Kinda.

 

Att vi i KS skulle förespråkat en skola på Hackel är helt enkelt inte sant! Dialog för att tillsammans hitta en långsiktigt hållbar lösning i området kring den nuvarande skolan är däremot ett krav. Vi vill främst för Rimforsa, att en långsiktig och fungerande plan tas fram och inte en kortsiktig, förhållandevis dyr lösning för 10-15 år framåt. Vi vill ta ett långsiktigt ansvar och inte lämna till kommande generationer att försöka rätta till kortsiktiga "halvlösningar" hastigt framtagna för att ”samverkan för Kinda” vill visa handlingskraft och tillgodose sina egna kärnväljares önskemål. Med det sagt ser även vi nödvändigheten av att låta processen gå så snabbt som möjligt, helst i bred dialog.

För Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Landsbygdspartiet oberoende och Vänsterpartiet.

Conny Forsberg (S), oppositionsråd i Kinda

Ämnen du kan följa
Byggen - Kinda kommun

Företagaren om kommunens padelbana: "Det viktigaste är att den inte blir gratis"

Förbudet hävs efter ett år: Nu får Rimforsborna vattna igen

Försenad padelbana möter politiskt motstånd: "Vi vill inte att den byggs"

Rimforsa växer söderut: Här planeras gång- och cykelväg

Kisa

Kika in i bostadsstiftelsens påstådda lyxlägenhet

Visa fler