Flyg och tåg innebär ingen motsättning

Svar på debattartikeln "Varför engagerar sig politikerna i flyget?" den 5 maj.

Kalmar län 12 maj 2021 05:22
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Christer Wilhelmsson undrar varför politiker i Kalmar län engagerar sig för flyget mellan Kalmar–Stockholm, och då särskilt förtroendevalda från norra länet. Han tycker att politikerna hellre borde engagera sig för bättre tågförbindelser till huvudstaden.  

Vårt svar är följande: det finns ingen motsättning mellan att arbeta för att säkerställa fungerande flyglinjer och en modernisering av Stångådalsbanan och Tjustbanan. Som regionpolitiker behöver man agera för hela länets samlade intressen. Det är dessutom en styrka för länet att vi kan tala unisont i viktiga frågor. Att ledande region- och kommunpolitiker, från norr till söder, med en gemensam röst står upp för varandras ibland olika intressen. Ska Kalmar län kunna påverka staten att förbättra infrastrukturen behöver vi som är förtroendevalda ställa upp för varandra. 

Dessutom är Kalmar Öland Airport i sanning en regional angelägenhet. Den behövs för att stora delar av näringslivet i länet snabbt ska kunna ta sig till Stockholm. Och givetvis vice versa: att besökare och kunder smidigt ska kunna besöka länet vid affärsmöten över dagen. Flygplatsen är också viktig av rent samhällsmässiga skäl, som att säkerställa en väl fungerande ambulansflygverksamhet till nytta för hela länet.

Vi som leder den politiska majoriteten i Region Kalmar län (S, C och L) har tågen som en av våra huvudprioriteringar. Vi accepterar självklart inga försämringar av tågkapaciteten. Tvärtom arbetar vi engagerat och oförtrutet för att elektrifiera järnvägarna samt för att kunna starta pendeltågstrafik på Stångådalsbanan. Vi har presenterat ett paket som skulle innebära att regionen investerade en halv miljard på tågtrafiken samtidigt som staten lade in 1,5 miljarder. Detta skulle göra Stångådalsbanan och Tjustbanan till en modern fossilfri järnväg. På kommande möte med regionstyrelsen väntas ett beslut fattas som rör Tjustbanan, en tydlig avsiktsförklaring från regionens sida. 

En väl fungerande tågtrafik är för de allra flesta givetvis huvudalternativet för att resa till Stockholm och vidare ut i landet och världen.

Angelica Katsanidou (S), Regionstyrelsens ordförande från Västervik
Christer Jonsson (C), Regionråd från Emmaboda
Johanna Wyckman (L), Regionråd från Oskarshamn

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Målilla

Ungdomar hindrade allvarlig tågolycka: "Räddade sannolikt både liv och omfattande materiella skador"

Vimmerby

100-tal företag bakom uppropet: "Mer än en symbolfråga"

Debatt

Debatt: Märklig prioritering i infrastrukturarbetet

Målilla

Lokförarna: "Det är vår värsta mardröm"

Västervik

Beslutet: De satsar tre miljarder på lingonröda tåg

Visa fler