Hultsfreds kommun måste stoppa vindkraftsprojekten

Nu är det dags för våra lokala Hultsfredspolitiker att på allvar vakna och värna vår bygd mot den gemensamma attacken från staten och vindkraftsindustrin.

Hultsfreds kommun 4 maj 2021 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Gör som Vimmerby och Högsby och vänta med att bygga de gigantiska vindkraftsverken, som ingen kan hävda att de vet konsekvenserna av ännu. Många kommuner ligger före i utbyggnaden av dessa 300 meters-konstruktioner. Alla kommuner behöver inte springa samtidigt mot stupet! Vänta på forskning om hur dessa nya verk påverkar människor och natur. Mer och mer forskningen kommer varje månad, som visar att konsekvenserna är oerhört negativa vad gäller buller, infraljud, vibrationer, blixtljus, insektsdöd, fågeldöd med mera. Listan kan göras mycket längre och ny forskning börjar också visa att de eventuella positiva kalkylerna för klimatet och elförsörjningen inte alls visar sig hålla.

 

Två stora vindkraftsprojekt är nu föreslagna i vår del av kommunen, förutom företaget Dackevinds planer som en majoritet bestående av C+M+Kd stoppade i november genom att använda den kommunala vetorätten. En vetorätt som än så länge finns just för att kunna stoppa verksamhet som på avsevärda sätt påverkar en kommuns invånare. Lyckas regeringen (S+MP) i höst få igenom sitt förslag i riksdagen att avskaffa kommunernas vetorätt så kan vi vara säkra på att markägarna bakom Dackevind direkt skickar in en ny ansökan till länsstyrelsen/staten.

 

Strax söder om Virserum planerar företaget Stena Renewable att bygga en jättestor vindkraftsanläggning på 16 stycken verk med en höjd av 270 meter. Något som på många sätt avsevärt kan förändra livet till det sämre för boende i Virserum och söder därom. Här gäller det att våra lokala politiker agerar snabbt och tar beslut om att stoppa projektet i fullmäktige, helst redan nu i juni. För alla boende på ett avstånd på upp till 10 km från de planerade verken är det hög tid att kontakta sina politiker och säga ifrån. Våra politiker sitter på kommuninvånarnas mandat och ska enligt kommunallagen i första hand värna kommuninvånarnas liv och inte statens nyckfulla intressen!

Företaget Njordr, med vd Niclas Erkenstål från Enköping i spetsen, vill bygga en lika gigantisk anläggning alldeles öster om Målilla. Här rör det sig om 17 verk på 270 meter bara 1-2 kilometer från samhällena Hagelsrum, Målilla, Emmenäs, Rosenfors och Stora Aby. Skulle det projektet förverkligas så blir livet i dessa samhällen aldrig mer sig likt. När kommunpolitikerna inte använder sitt veto så rullar processen vidare via Länsstyrelsen i Kalmar och är oerhört svår att stoppa. När väl vindkraftsverken är resta och boende upp till 10 km får uppleva de betydande störningarna i verkligheten så är det för sent. Vindbolagen förlorar väldigt sällan i våra av staten tillsatta miljödomstolar. 

 

I den nya översiktsplanen för Hultsfreds kommun, som nu snart läggs fram som förslag till kommunen av en konsult, är det oerhört viktigt att det skrivs in att vår kommun inte lämpar sig för den här storskaliga vindindustrin. Detta eftersom vi har våra många olika tätorter utspridda över kommunen och dessutom är en kommun som satsar mer och mer på turism och friluftsliv. 

Vi invånare i Hultsfreds kommun behöver inte skämmas över vår klimatpåverkan eftersom vi redan har lite vindkraft samt den fina biogasanläggningen i Målilla. Vi bidrar också med all vår skog till att binda koldioxid från atmosfären. Kan vi dessutom lyckas få de föreslagna solcellsanläggningarna i Hultsfred byggda så har vi 13  000 invånare därmed bidragit fullt tillräckligt till klimatomställningen. Det här är ett viktigt argument som våra politiker bör använda sig av när de träffar rikspolitiker och tjänstemän som frågar hur klimatarbetet går i Hultsfred. Vi ligger långt fram i klimatarbetet och behöver varken skämmas eller bygga storskalig vindkraft!

Hjalmar Österberg, föreningen Vindfrid

Ämnen du kan följa
Vindkraft - Hultsfreds kommun
Virserum

Hätsk debatt om vindkraft: "Förföljelse och förtäckta hot" • "För många som bor nära är det en livsavgörande fråga"

Debatt

Debatt: Steinvall (C): Hultsfreds kommun har gjort sin del

Insändare

Insändare: Politiker kan välja att ansvar för sina beslut

Debatt

Debatt: "Osmakligt beteende från Vindfrids ledning"

Virserum

Skarpt läge – nu börjar miljöprövning för vindkraften

Visa fler