Kyrkan ska vara en plats att växa tillsammans

Det är nu dags för kyrkoval och i vårt pastorat Aspeland finns tre nomineringsgrupper som ställer upp med kandidater till kyrkofullmäktige. Dessa nomineringsgrupper kompletterar varandra och ger varje medlem möjlighet att ta ställning till vilka personer och vilka frågor som man vill särskilt prioritera.

Kyrkoval 6 september 2021 06:09
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kyrkovalet 2021

Vår nomineringsgrupp som har namnet ”Samlingslistan Aspelands pastorat” är en bred grupp som har flera kandidater från nästan alla församlingar. Bland oss 27 kandidater på valsedeln finns ett stort intresse för Svenska kyrkan och den verksamhet som bedrivs i våra församlingar. I kyrkovalet kan du om du vill personrösta på tre kandidater. 

Vårt program inleds med följande; ”Vi vill att människor i sin närmiljö ska kunna möta kyrkan, berikas av kyrkans verksamhet, beröras av stora livsavgörande frågor, vara med i betydelsefulla samtal om andliga värden och bekänna sin kristna tro.”

Vår uppfattning är att en levande, öppen, demokratisk och jämställd folkkyrka spelar en stor roll i det lokala utvecklingsarbetet. Kyrkan ska vara en plats där människor har möjlighet att växa tillsammans. 

Bland de punkter som finns i vårt program inför kyrkovalet vill vi här lyfta fram några:

✔ Samlingslistan vill arbeta för en god ekumenisk samverkan med andra kyrkor.
✔ Vi vill poängtera ett internationellt engagemang för solidaritet människor emellan.
✔ För oss är det självklart att kyrkan ska vara en god arbetsplats och aktivt verka för en hållbar miljö.
✔ Vi kandidater på Samlingslistan vill arbeta för att det i vårt pastorat även i framtiden ska erbjudas ett rikt kyrkomusikaliskt liv.
✔ Vi vill inspirera människor i alla åldrar att vara delaktiga i kyrkans verksamhet och erbjuda barn och ungdomar drogfria mötesplatser och ge dom möjlighet till en livslång relation till kyrkan.
✔ Vår nomineringsgrupp vill poängtera att vi vill bevara kyrkans kulturhistoriska arv och samtidigt vi vill att varje församling ska behålla sin särart.
✔ Vi vill också utveckla samarbetet mellan kyrkan och föreningslivet i respektive församling. 

Slutligen vill vi framhålla att vi ser kyrkan som en viktig och naturlig del i själavårdande och rogivande verksamhet för stressade nutidsmänniskor och människor som är i behov av ett aktivt stöd vid olika livssituationer. Diakonin är en viktig del av kyrkans verksamhet. 

Ulla Lisedal, Vena
Elisabet Vidén, Hultsfred
Göran Ekelund, Virserum 
För nomineringsgruppen – Samlingslistan Aspelands pastorat


Ämnen du kan följa
Kyrkovalet 2021 - Hultsfred och Vimmerby kommuner
Kyrkovalet

Insändare: Viktigt val för Kommunals medlemmar

Kyrkovalet

Debatt: Kyrkan ska vara öppen för alla

Kyrkoval

Insändare: Viktigt med öppen kyrka för alla

Kyrkoval

Debatt: Gå och rösta för en öppen och fri kyrka

Kyrkoval

Debatt: Musiken är viktig i en levande kyrka

Läs mer!

Valresultatet: SAP och S växte – Hoppet om ökat valdeltagande grusades

Kyrkoval

Debatt: Musiken är viktig i en levande kyrka