Området utökas: Fler ska få kommunalt avlopp

Miljö- och byggnadsnämnden vill se att fler hushåll ansluts till det kommunala avloppsnätet i framtiden. Tillsammans med ÖSK har ett förslag till utökning tagits fram.

Hultsfred 14 januari 2021 08:00

Så här långt har kommunledningen fått en presentation av förslaget, men inga beslut är tagna.

Miljö- och bygg motiverar sitt förslag om att utöka VA-verksamhetens område med att reningskraven blivit högre med tiden, och att det är lättare att skapa en effektivare rening i en större anläggning än i ett enskilt avlopp. 

Framförallt handlar det om tätortsnära hushåll med egna avloppsbrunnar som man vill ansluta till VA-nätet. 

– Det är en punkt i vår VA-plan att göra en översyn av verksamhetsområdet, säger David Nelson, VA-chef på ÖSK. Samhället förändras och miljökraven förändras.

 

Han betonar dock att det bara är ett förslag som tagits fram än så länge och som presenterats för kommunledningen.

– Några beslut finns inte ännu, det ska gå ända upp till kommunfullmäktige för beslut, säger han.

Han berättar också att ÖSK och Miljö- och bygg har tagit fram var sitt förslag och de stämmer överens till stora delar. Men inte fullt ut.

– Det betyder att politikerna har ett ställningstagande att göra. Vi har tittat på frågan ur ett verksamhetsperspektiv och de har tittat på frågan med miljöperspektiv, säger han. 

David Nelson betonar också att det är en förändring på lång sikt som planeras. Först ska besluten fattas, sedan handlar det om projektering och mycket annat.

Kommunalrådet Lars Rosander vill dock tona ner risken för tvånganslutningar av fastigheter, och säger att det får bli anslutning efter hand som de enskilda avloppen döms ut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olof Carlson

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Hultsfred

VA-taxa:"Höjningen är motiverad, men tidpunkten är fel"

Hultsfred

Vattenläcka tvingar Hagadal stänga akut - igen