Så förebygger vi våld i nära relationer

Samhället måste agera mot och förebygga våld mot kvinnor på många olika sätt.

Kalmar län 13 juni 2021 06:22
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi i Vänsterpartiet har lagt ett förslag. Vi vill att en fråga om våldsutsatthet inkluderas i rutiner kring medarbetarsamtal för alla regionens anställda, för att ge möjlighet till hjälp och stöd från arbetsgivarens sida. 

SKR lyfter att chefer har en viktig roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet med avstämningar kring anställdas mående. Genom att ha en stående fråga till samtliga är det ingen enskild som pekas ut, utan alla ges samma möjlighet. På samma sätt som arbetet mot våld är enormt viktigt för de som söker vård, så behöver arbetsgivare lyfta de här frågorna i samtal för att kunna stödja sin personal. Därför innebär vårt förslag även insatser i regionen kring vilka möjligheter till stöd som finns. Att få en fråga kan vara ett första steg till hjälp för våldsutsatta och en möjlighet för regionen som stor arbetsgivare att stötta sin personal och agera för mindre våldsutsatthet.

Arbetsmiljö och delaktighet är alltid viktiga och under pandemin har de ställts på sin spets. Inte minst under krislägesavtalet. Information, kommunikation och delaktighet är avgörande för att regionen ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare och för att medarbetare ska ha bästa förutsättningar att utföra ett gott arbete. Vänsterpartiet har fått signaler om att det i olika led brister i information och delaktighet. Därför efterfrågar vi hur det ska kunna förbättras. Regionen måste säkerställa att medarbetare har baskunskaper för att bedriva arbetsmiljöarbete och att kunskapsinsatser görs på alla nivåer.  Delaktighet och information måste vara en självklarhet. 

Självklart måste arbetsmiljön vara bra även för de som inte är direkt anställda av regionen, därför vill vi att regionen använder sig av vita jobb-modellen för att upphandlade företags anställda får bra arbetsvillkor. Vita jobb-modellen innebär att företagen måste erbjuda sina anställda kollektivavtalsenliga villkor, att underentreprenörer omfattas av samma regler och att brott mot reglerna leder till uppsägning av avtalet samt skadeståndsanspråk. Att ställa krav på vita jobb vid offentlig upphandling gör att seriösa företag kan konkurrera på lika villkor.

Det finns en stor folklig majoritet som vill att vinstjakten i välfärden stoppas. Vänsterpartiet har under många år drivit på för att säkra att våra skattepengar går till det som de är avsedda till och inte till privata vinster som skapar förödande effekter i vår gemensamma välfärd. Nu har vi tyvärr kunnat läsa i media att privata utredningsföretag inom neuropsykiatri sluter avtal med regioner och får skattemedel varav en del sedan tas ut i vinster. Det är pengar som behövs till hälso- och sjukvården! Privatisering och vinstjakt har dessutom visat sig driva upp antalet neuropsykiatriska diagnoser. Denna överdiagnostisering sänker trösklarna för funktionsnedsättning och går ut över de svårast drabbade.

Region Kalmar län har betalat nästan 1,2 miljoner kronor till privata företag för denna typ av utredningar. Rapporterna om ökad psykisk ohälsa har intensifierats med anledning av pandemin. Vänsterpartiet anser att varje avsatt skattekrona till den offentliga psykiatrivården måste gå till det som den är avsatt till, inte till privata vinster. Därför måste majoriteten säkerställa att Kalmar läns invånares skattepengar inte går till privata vinster utan till nödvändig hälso- och sjukvård och att ingen blir överdiagnoserad med ADHD-diagnos för att privata utförare har målsättning om just detta!

Linda Fleetwood, Regionråd i opposition (V)

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Debatt

Debatt: L: "Hjälpen ska finnas där barnen och ungdomarna finns"

Krönika

Daniel Söderqvist: För mig handlar journalistik om att göra skillnad – det behöver inte vara svårt

Debatt

Debatt: Låt oss rusta våra barn för livet

Debatt

Debatt: Barns psykiska ohälsa ska tas på allvar

Insändare

Insändare: "Det måste finnas mer att göra åt mobbningen i skolan"

Visa fler