Skönheten och Uven – var finns dialogen?

"Mod, Ansvar och Fantasi” är de tre ledorden som Vimmerby kommun har. Kanske inte alla Vimmerbys medborgare tycker kommunen lever upp till dessa.

Vimmerby 12 april 2021 16:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bevara Vimmerbys medborgarförslag om att inrätta ett Skönhetsråd, som skickades till kommunen för några år sedan (kommunens kvarnar mal långsamt) behandlades på kommunfullmäktige i tisdags och avslogs.

Föreningen ville, istället för en massa diskussioner efter att planer var lagda och beslutade, att en plattform bestående av till exempel byggföretag, fastighetsägare, stadsarkitekt och kulturella intressen kunde fungera som en rådgivande grupp för kommunen.

Förslaget röstades ner med motiveringen att allmänhetens intressen tas tillvara av översikts-och detaljplaner. Dessutom med en ytterligare intressant motivering från en kommun som har fantasi som ledord: "Nästan ingen annan kommun har ett Skönhetsråd."

I samband med att kvarteret Uven skulle bebyggas togs ett beslut av kommunfullmäktige att det skulle ske i samråd med Bevara Vimmerby.

Något sådant samråd har inte skett, förutom att vi var inbjudna till en informationsträff i september 2020, tillsammans med berörda grannar. Redan då framfördes kritik, bland annat mot att en del av byggnaderna skulle få tre våningar.

 

Vimarhems ordförande Magnus Danlid säger i Vimmerby Tidning den 8 april att han är överraskad av överklagan. "Det kom oväntat. Vi tycker att vi fört dialog med både grannar och med föreningen Bevara Vimmerby och att vi tagit till oss av synpunkterna."

Den 20 januari skrev Bevara Vimmerby till kommunens ledning att vi var oroade över att ingen kontakt från Vimarhem hade tagits, och att vi var bekymrade över de planer som vi ryktesvis fått oss till del.

Vi fick den 19 mars följande svar:

”Det var tråkigt att höra att Bevara Vimmerby inte är nöjd med planerna på byggnationen på Uven”. Vidare hänvisas till informationsmötet i september och kommunen menar att ”ett samråd har skett i enlighet med fullmäktiges beslut."

Sedan kommer en spännande del:

”Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått en dragning av de olika alternativen och har inte haft några invändningar mot det som presenterats. KSAU kunde också notera att Vimarhem tagit hänsyn till vilka byggnadsmaterial och färger som använts på de hus som tidigare funnits på platsen”.

Då vi inte fått se några ritningar ber Bevara Vimmerby att få ta del av dessa och får följande svar:

”Eftersom upphandlingen inte är klar kan vi inte delge ritningar eller bilder på det alternativet vi tror på.”

Jag måste erkänna att jag blev häpen. I samråd med Bevara Vimmerby men ritningarna är hemligstämplade?!

 

Vi tar kontakt med Örjan Molander, landsantikvarie i Kalmar län, och undrar om detta är förenligt med ett beslut om samråd. Molander svarar den 11 mars: ”I ett sådant samråd är det av stor vikt att det finns adekvat underlag att gå igenom och att lämna synpunkter på. Har ni inte fått det bör ni ställa krav på relevanta ritningar”.

Jag skickar svaret vidare till de två kommunalråden men har möts av en kompakt tystnad.

Under mars har jag också skickat två mejl till Magnus Danlid om att jag vill träffa honom. Ännu har inget svar kommit.

Hur i all sina dar kan han hävda att vi fört en dialog?

Bevara Vimmerby har velat föra en diskussion utanför massmedia och vara en del i processen i enlighet med KS uttalade vilja att ha ett samråd. Uppenbarligen har detta inte lyckats.

I det nedröstade förslaget till ett Skönhetsråd står det i vår motivering att ett sådant skulle ”förenkla, förbättra och förankra kommunens planer och göra idén om ’ett vackrare Vimmerby’ till verklighet”. Att det var en bra idé bevisas av handläggningen av Uven och häpenheten över kritiken.

Hur var det nu igen; Mod, Ansvar och Fantasi?

Mikael Sandström, ordförande för Bevara Vimmerby

Ämnen du kan följa
byggen i Vimmerby
Vimmerby

Nu anländer parets nya hem vid Nossen: "Känns jättebra"

Vimmerby

KLART: Då byggs de nya bostäderna i centrum

Vimmerby

Nya villakvarter växer upp – dialog om flerfamiljshus

Vimmerby

Bildextra: Här är förslagen till nya förskolan i Vimmerby

Vimmerby

Plan för nya bostäder överklagas – kritik mot bygghöjd

Visa fler