Vi som lär Sverige behöver förutsättningar att lyckas

Idag firar vi Skolans dag, en dag som instiftats av Lärarnas Riksförbund för att lyfta fram skolan och de fantastiska insatser som görs varje dag av landets lärare och studie- och yrkesvägledare.

Vimmerby 14 september 2021 05:59
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men det är också en dag då vi påminner ansvariga politikerna om att lärare och vägledare behöver rätt förutsättningar för att utföra sina viktiga uppdrag. Här i Vimmerby måste vi särskilt satsa på lägre arbetsbelastning.

Nyligen har Sveriges största arbetsplats, med över 1,1 miljon personer med eleverna på plats, dragit igång verksamheten. Att möta förändringar och utmaningar är vi vana vid i skolans värld, men samhällsutmaningarna de senaste åren går utöver det mesta. När vi ser tillbaka på hur coronapandemin drabbat hela det svenska samhället – och särskilt skolan – så är skolans kunskapsuppdrag och lärarnas betydelse för detta tydligare än någonsin. 

Lärare behöver dock rätt förutsättningar med rimlig arbetsbörda och bra lön för att orka och vilja fortsätta. Vi åläggs dessutom mycket annat än att undervisa. Alltför många upplever att det inte ges tillräckligt med tid för att förbereda och efterarbeta undervisningen. Istället stressar de utökade dokumentationskraven och många överväger att sluta som lärare. Det är viktigt att göra yrket attraktivt, hållbart och utvecklande genom hela yrkeslivet.

Detta är helt avgörande för att skolan ska kunna ge eleverna de kunskaper de har rätt till. Men varken kommuner eller fristående skolor har förmått att sköta en skolverksamhet där lärare har möjlighet och tid att med kvalitet bedriva sin undervisning.

Det Lärarnas Riksförbund i Vimmerby kommun särskilt vill lyfta fram idag är behovet av mer tid att förbereda och efterarbeta lektionerna.

Skolan behöver huvudmän som faktiskt förstår sin verksamhet. Vi behöver ha skolledningar med tydliga mandat och befogenheter för att ge lärare möjligheter att göra sitt jobb. Våra skolansvariga kommunpolitiker måste inse allvaret. Låt Skolans dag 2021 bli en nystart för att detta sker – nu!

Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund
Monika Johansson, ordförande Lärarnas Riksförbund i Vimmerby

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Vimmerby

Sistaårseleverna om att vara tillbaka i skolan efter distansundervisning: "Man kan prestera bättre"

Vimmerby

Terminsstart: "Alla elever ska vara på plats i skolan" • "Vi kommer att fortsätta att luta oss mot det som Folkhälsomyndigheten rekommenderar"

Överraskningen: Södra skänker ved till bestulna barnen

Vimmerby

Studenterna som pluggat halva gymnasietiden i pandemin

Vimmerby

Långsamma resultat och för lite pengar till SFI

Visa fler