Återinför stödet till kulturskolan!

6 maj 2019 04:00

Att varje kommun har ett folkligt och levande kulturliv är viktigt för oss Sverigedemokrater. Det behövs bibliotek, sevärdheter och upplevelser samt allmänna samlingsställen för exempelvis dans och musik.

År 2015 drabbades Vimmerbys kulturskola av stora nedskärningar som de flesta av oss känner till, då flera pedagoger togs bort från verksamheten, lärare i blåsinstrument och fiol bland annat så följden blev att den individuella musikundervisningen med dessa instrument inte längre finns kvar och nedskärningarna drabbade även ensembleverksamheten.

Kommunen valde också samma år att ta bort det så kallade programpengarna på 200 000 kr per år som var märkta för olika årskurser inom förskola och skola i den kommunala kulturgarantin och följden av detta blev att många barn inte längre kan ta del av professionell teater och musikföreställningar.

Under åren 2017-2018 har kulturskolan sökt och fått pengar från kulturrådet för att starta upp angelägna verksamheter men numera vet man aldrig i förväg om man får pengar man söker. Vi anser att en kulturskola som får bidrag, berikas väsentligt och för att utvecklas till att bli en stabil verksamhet krävs att det finns fasta innehåll och tjänster.

Vi har nu med anledning av detta lämnat in en motion om att återinföra programpengen på 200 000 kr/år då vi anser att kulturskolan och deras verksamhet är mycket viktig för alla som bor och vistas i vår kommun. Inte att förglömma att kulturskolan i Vimmerby före nedskärningarna ansågs vara en av landets bästa kulturskolor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anneli Jakobsson Kjell Jakobsson SD Vimmerby