Debatt Kommunen har ingen egen IT/dataavdelning, allt sköts av Kommunförbundet ITSAM. Deras verksamhet har en matrisorganisation där ett antal kompetenser utnyttjas av sex kommuner parallellt. Organisationer som sysslar med utveckling/anpassning och service är alltid underbemannade i förhållande till behov och önskemål. Prioritering blir en konflikt, vem bestämmer om till exempel Vimmerbys problem är viktigare än Ödeshögs?

Ett exempel är Vimmerby fiber. Kommunen tyckte att ITSAM inte skötte fiberutbyggnaden tillräckligt bra och anställde först egna medarbetare med placering på ITSAM för att sedan flytta hela fiberverksamheten till Vimmerby. Fiberutbyggnaden är ju speciell eftersom politisk prestige står på spel.

Problemen är likartade även inom övrig verksamhet men det är ju inte lika politiskt intressant att medge att till exempel skolans budgetproblem delvis beror på att man skapat för höga datakostnader genom ITSAM-upplägget. Organisationsmodellen prövades inom industrin under 80-talet men man övergav detta ganska snart, ingen var nöjd. Avståndet mellan användare och utförare blev för stort, ingen förståelse, alla var missnöjda, verksamheten blev ineffektiv.

Artikelbild

| Kommunen bör öppet redovisa vad ITSAM-samarbetet kostar och göra en grundlig undersökning av hur väl ITSAM uppfyller kommunens IT-behov, menar debattören.

När man jobbar i en sådan organisation känner man sej som en hund med sex hussar. Alla skriker HIT och oavsett vilken husse man går till skriker de andra fem högre. Detta skapar stress, utbrändhet, sjukskrivningar och personalflykt. Hade personalen på ITSAM trivts och utvecklats hade man inte haft ett rekryteringsproblem.

Det finns närmare 300 kommuner i Sverige. IT-behovet är tämligen likartat och det finns färdigutvecklade administrativa programvaror som med viss lokal anpassning borde fungera alldeles utmärkt även för Vimmerby. ITSAM kan rimligen inte ha något behov av IT-mässig grundutveckling och att i det läget flytta till Mjärdevi kommer rekryteringsmässigt vara negativt. Den som läst IT-teknik 4-5 år på universitetet drömmer inte om att jobba på ITSAM och åka runt till de olika kommunerna som IT-tekniker. Den kompetensen kan ordnas lokalt om man har bra arbetsförhållanden.

Kommunen avskaffade all egen IT-verksamhet genom att gå med i ITSAM. Man har ingen kompetens för planering, utveckling, behovsanalyser, inköp med mera. Allt detta görs av ITSAM som givetvis kommer fram till att det är bästa för kommunen är att köpa allt från just ITSAM.

Kommunen bör öppet redovisa vad ITSAM-samarbetet kostar och göra en grundlig undersökning av hur väl ITSAM uppfyller kommunens IT-behov. Vad får vi för pengarna? Man bör även undersöka konsekvenserna av att lämna ITSAM. Nu har ju kommunen godkänt förbundsordningen som enligt §16 medför 36 månaders uppsägning. Utträdande medlem skall stå för avvecklingskostnaderna som utträdet medför samt får ingen ersättning för andel i förbundets tillgångar.

Ett ”VIXIT” skulle bli mycket dyrt för Vimmerby.