I slutet av mars lämnade Föreningen Åtvidabergs simhall in sitt krav om folkomröstning om en simhall till dåvarande fullmäktige. Igår kom frågan upp på kommunstyrelsens bord.

Kommunstyrelsen hade två val: att föreslå fullmäktige att avslå eller bifalla begäran om folkomröstning. Ordförande Elisabet Edlund (S) lämnade ordet fritt.

Partikamraten Thomas Lidberg svarade att S med sina nya majoritetspartners C, V och L avslår begäran om folkomröstning. Bo Hasselblad (M) gav samma svar, liksom Mia Götesdotter (MP).

– Ingen mer sa något, säger Joakim Magnusson (C).

Beslutet att föreslå fullmäktige att avslå folkinitiativet om folkomröstning klubbades därmed utan invändningar och reservationer.

Thomas Lidberg motiverar den nya majoritetens ställningstagande med att en folkomröstning enbart är rådgivande. Frågeställningen handlar om kommunen ska avsätta medel för igångsättning och drift av en simhall. Några belopp finns inte angivna i frågeställningen.

Joakim Magnusson säger att formuleringen är svår:

– Medel kan vara hur stora summor som helst, säger han.

Thomas Lidberg lägger till: – Det är ingen lätt fråga för medborgarna när man inte har helheten.

Fullmäktige avgör slutligt om det blir folkomröstning eller inte. Den nya majoriteten håller fast vid kommunstyrelsens förslag och utgår från att samtliga partier gör detsamma.

För att avslå begäran om folkomröstning krävs stöd av två tredjedelar av ledamöterna i fullmäktige.