Vid lunchtid på onsdagen larmades både räddningstjänst och kommunens miljökontor till Norra kanalvägen. Flera personer hade då larmat om en nästintill heltäckande hinna av ett främmande ämne i kanalen mellan Bysjön och kraftstationen i Åtvidaberg.

Enligt information på Räddningstjänsten Östra Götalands hemsida undersöktes till en början "någon form av drivmedel". En halvtimme senare kunde RTÖG uppdatera informationen och angav att var "en vegetabilisk olja" som påträffats.

Källan hade dessutom hittats och därmed kunde ytterligare läckage förhindras.

Det senare bekräftas av Johan Älvedal, verksamhetschef för kommunens bygg- och miljökontor.

– Det pågick arbete i närheten. Det gjordes någon relining av va-rör, säger han.

Miljökontoret tog under onsdagen vattenprover för att få svar på vilka ämnen det rör sig om. Miljökontoret har också fått in ett säkerhetsdatablad från den entreprenör som arbetade i området på uppdrag av Åtvidabergs Vatten AB.

Enligt produktinformationen rör det sig om inte alls om någon vegetabilisk olja, utom om en petroleumbaserad vitolja. Den ska ha använts som smörjmedel i samband med rörarbetena och av misstag hamnat i kanalen.

Gjordes det någon sanering?

– Nej, svarar Johan Älvedal.

Vart tar utsläppet vägen då?

– Det går med dagvattnet ut i Håcklasjön.

Enligt miljökontoret ska läckaget inte påverka dricksvattnet.

Christian Lind, inre befäl på RTÖG uppger att uppgifterna om att läckaget bestod av vegetabilisk olja gavs i ett tidigt skede.

– Vi lämnade över ansvaret till kommunen efter det, säger han.