– Det har ju stått stilla en tid, men nu har beslutet vunnit laga kraft, vilket gör att vi kan gå vidare med att verkställa vårt beslut, berättar Itsams förbundsdirektör Mattias Robertson Bly.

Det var i slutet av november förra året som förbundets direktion, efter förbundsdirektörens utredning, tog beslut om att byta lokaler från Kisa till Linköping. Tre medlemskommuner röstade ja, och tre nej, vilket gjorde att förbundsordföranden Elisabet Edlund (S) fällde avgörandet. Sedan dess har Kinda kommun, Majlis Johansson (S) och Bengt Malm (KD) samtliga överklagat flyttbeslutet och dessutom yrkat om inhibition, det vill säga att beslutet inte ska gälla tills ärendet fått ett slutgiltigt avgörande. Yrkandena har nu avslagits i två instanser.

"Inhibition bör komma ifråga endast om starka skäl talar för att beslutet är olagligt och verkställighetsförbudet är ägnat att förhindra att ett allmänt eller enskilt intresse lider beaktansvärd skada", skriver Förvaltningsrätten i sitt beslut, något som kammarrätten ställer sig bakom.

Artikelbild

| "Det kan få oönskade eknomiska konsekvenser", menar kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S).

– I samband med inhibitionbeslutet gjordes också en preliminär bedömning i ärendet och där förvaltningsrätten menar att de inte kan se att några beslut är fattade på icke lagliga grunder, därför går vi nu vidare med beslutet. Skulle det sedan visa sig att något inte gått rätt till så får vi hantera det då och fatta ett nytt beslut, säger Robertson Bly och fortsätter:

– Just nu för vi diskussioner med ett antal fastighetsägare om att hyra lokaler i Mjärdevi. Inga offerter är klara, men vi hoppas kunna teckna ett avtal under februari. Våra skyddsombuden har gått in ännu hårdare nu och kräver åtgärdsplaner kring arbetsmiljön hos oss, så vi behöver att göra något relativt snart.

Kommunstyrelsens ordförande i Kinda Conny Forsberg (S) förklarar att kommunen inte drar allt för stora växlar av beslutet utan avvaktar till dess att grundfrågan har hanterats.

– Vi tycker såklart att det är beklagligt att de inte lyssnat på vår önskan om inhibition, men vi respekterar såklart förvaltningsrättens och kammarrättens beslut, säger Forsberg och fortsätter:

Artikelbild

| "Våra skyddsombud kräver åtgärdsplaner kring vår arbetsmiljö, så vi behöver göra något relativt snart", förklarar Itsams förbundsdirektör Mattias Robertson Bly.

– Just nu betyder de här besluten ingenting men det som är oroväckande är att de kan få oönskade ekonomiska konsekvenser. Om Itsam nu väljer att skriva ett kontrakt med en fastighetsägare, och vi sedan får rätt i vår överklagan, är det inte helt lätt att dra sig ur avtalet.