Barn gillar inte höghus

7 februari 2019 04:00

En 10-årig tjej från Stockholm uttryckte sig häromdagen spontant om Vimmerby så här: ”Jag tycker att Vimmerby är så fint för det är små hus och inga höghus”.

Jag har en känsla av att man helt har missat barnens perspektiv när man planerar nya stadsmiljön i ”Barnens stad”. Även andra perspektiv saknas.

Om man skulle bygga höghus i höjd med Stadshotellets tak, så är huset trots detta åtta våningar högt när man står framför huset. Vimmerbys stadskärna är ju till största delen byggd på en grusås.

Jag har svårt att förstå varför man måste dölja denna ås genom att ”platta till horisonten” så att höjden på Stadshotellet är referensen för alla andra hus. Det är ju markytan som bör vara referens. Låt byggnationen följa åsen. Ett skräckexempel på hur man har försökt att ”jämna till” byggnationen är Kyrkogårdsgatans backe upp längs med det ofantliga ”Dressmanhuset”. Denna backe skulle i stället ha kantats med kanske tre hus i stället för med ett stort byggnadsblock. Jag efterlyser lite mer genomtänkta analyser än parametern ”Stadshotellets tak”.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell Karlsson, Boda

Ämnen du kan följa