Bedragna bankkunder bakom ökning av klagomål

Under fjolåret ökade antalet anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) gällande bankärenden med 85 procent.

Kunder som utsatts för bedrägeri och nekats ersättning av banken hör till de vanligaste klagomålen.

11 januari 2019 09:31
Det handlar om olika former av bedrägerier. Bedragaren har till exempel ringt upp och fått kunden att logga in på sitt bank-id eller kommit över koder, säger Marcus Isgren, chef på ARN.

Enligt ARN:s statistik inkom 865 ärenden gällande banker under 2018, vilket är 85 procent fler än de 470 anmälningarna under 2017.

Enligt Marcus Isgren kan ett skäl till ökningen vara att den här typen av bedrägerier ökat i samhället. Ett annat skäl kan vara den mediala uppmärksamheten i somras kring ett antal fall där kunder fick rätt eller delvis rätt mot banken.

Färre får rätt

Vi ser att ökningen hos oss har varit väldigt stor under andra halvan av året.

De konsumenter som anmälde fick helt eller delvis rätt i 43 procent av fallen som ARN prövade i fjol. Men sannolikheten att få rätt genom ARN i tvisterna med banker ligger på 18 procent.

Att en lägre andel av kunderna får rätt gällande bankärenden förklarar Marcus Isgren med att de fall som kommer in till ARN redan varit föremål för intern prövning hos bankerna.

Bankerna har en avancerad och bra reklamationshantering internt och många fall reds ut innan de går vidare till oss.

Många är godtrogna

Ett ytterligare skäl kan, enligt Marcus Isgren vara, att kunden har varit alldeles för vårdslös och exempelvis lämnat ut koden till sitt bank-id över telefon.

Villkoren är jättetydliga från bankerna. Ändå är många väldigt godtrogna.

Även det totala antalet anmälningar till nämnden från missnöjda konsumenter ökade jämfört med året före. Merparten av anmälningarna till nämnden under 2018 gjordes inom kategorierna resor (4 105 anmälningar), motor (3 083), allmänna (2 752), bostad (2 122) och elektronik (2 065). Men banker är den kategori som ökat särklass mest.

Oavsett om man fått rätt eller fel i ARN kan man alltid gå till domstol.

Fakta: Så ofta får konsumenterna rätt

Att få rätt genom ARN mot banker är svårt men när det gäller exempelvis båtärenden är det mer troligt, enligt Allmänna reklamationsnämndens statistik.

AvdelningAndel i procent som fick rätt 2018
Allmänna53
Bank18
Bostad53
Båt57
Elektronik33
Försäkring12
Motor46
Möbler36
Resor46
Sko40
Textil53
Tvätt45
Källa: Allmänna reklamationsnämnden
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Helen Preutz/TT