Insändare Ökade kostnader för inhyrd bemanningspersonal inom vården gräver ett djupt hål i regionens ekonomi. Att mildra krisen och minska kostnaderna, så den fasta personalen stannar, var Moderaterna och Kristdemokraternas huvudbudskap ni vi besökte Hultsfreds hälsocentral för att presentera sina budgetriktlinjer inom personalområdet.

Hultsfred är med totalt 139 veckor under 2018 den tredje mest hyrberoende hälsocentralen i regionen efter Gamleby och Färjestaden – och samtliga läkare anlitas via bemanningsföretag. Istället för dessa dyra lösningar, med skattepengar, bör regionen satsa mer på sina egna anställda. För att lyckas behålla fast personal, inte minst på landsbygden, krävs bland annat konkurrenskraftiga löner, trohetsbonus och landsbygdstillägg.

Det är viktigt med kontinuitet för patienterna men i inlandet står Hultsfred, Mörlunda och Högsby utan fasta läkare. Regionen måste lägga mer krut på att behålla personalen på landsbygdens hälsocentraler. Då krävs flexibla lösningar för att locka både yngre och äldre medarbetare hit. Det duger inte längre att förlita sig på dyr hyrpersonal.

De ställen som lyckas med att värva och ha kvar sin fasta personal lägger mycket fokus på arbetsmiljö, delaktighet, karriärmöjligheter och vidareutbildning. Moderaterna och Kristdemokraterna vill rulla ut sådana breda satsningar i hela regionen där medarbetarna inkluderas och stannar kvar.