Insändare Svar på artikeln ”SD vill vara med på gruppmöten” den 21 januari.

Jag känner att jag måste göra ett förtydligande angående måndagens artikel om att vi inte släpps in på gruppmöten. Vi har egna gruppmöten, en gång i månaden inför kommunfullmäktige, där vi diskuterar ärenden som kommer upp. Däremot reagerar jag på förmötet innan nämnden börjar mötet. Sist fick vi klartecken att vi var välkomna till socialnämndens möte klockan åtta (själva mötet började klockan nio) och det var då vi fick höra att vi inte var välkomna mer, och vi var inte ett oppositionsparti längre utan ett eget, hur det nu kan förändra sig över en natt. Vänsterpartiet var där men de var välkomna, det här gällde bara oss.

Till sist vill jag meddela Daniel Nestor som sa i samma artikel att vi borde ha koll på andra kommuner och hur det går till där innan vi klagar. Jo, Daniel, vi har full koll på vad som händer och vi har full koll på att i vissa kommuner släpps SD in i värmen till 100 procent.