Carina har noll täckning – surfar via satelliter

Carina Malmgren bor i ensam i ett hus utanför Björkfors. I 15 år har hon varit hänvisad till olika trådlösa alternativ för telefoni och internet. Men inget av alternativen fungerar helt hundra.
Carina Malmgren bor i ensam i ett hus utanför Björkfors. I 15 år har hon varit hänvisad till olika trådlösa alternativ för telefoni och internet. Men inget av alternativen fungerar helt hundra.

Carina bor utanför Björkfors och får förlita sig på utländska satelliter för att kunna kommunicera med omvärlden. Mobiltäckningen är noll. Från teleoperatörens sida menar man att man tagit sitt ansvar.

Björkfors 19 november 2022 17:00

På väg till Carina Malmgren stannar jag bilen tvärt. Framför mig står en kossa och betar. På fel sida stängslet. Fumlande ringer jag Trafikverket och rapporterar. Sedan ringer jag Carina för att meddela att jag blir sen.

Carina har bott i huset utanför Björkfors i 30 år. När telefonen ringer svarar hon. Men istället för min röst hör hon bara tystnad.

Såhär ser hennes vardag ut.

undefined
Hon har funderat på att flytta från huset i Björkfors, bland annat på grund av den dåliga uppkopplingen. Det är i Åtvidaberg hon i så fall skulle vilja bo, eftersom hon tidigare jobbade på orten. Men hon har inte lyckats hitta något lämpligt hus där.

– Innan de tog ner stolparna funkade det jättebra. Jag tycker att de började i fel ände, säger hon.

Hon syftar på den telefonledning som tidigare gick till huset. Via den kunde hon ringa utan problem.

Ledningen togs ner för runt 15 år sen. Istället satte Telia dit en antenn, riktad mot närmsta mobilmast. Något som visade sig fungera långt ifrån felfritt.

– Det går oftast att ringa, men internet är ju kört, säger Daniel Malmgren, Carinas svärson som hjälper henne med det tekniska.

undefined
"Det är klart att man är beredd att betala pengar, kostar det 100 000 att få hit fiber så tänker jag att det må vara hänt", säger Daniel Malmgren, men menar att hela kostnaden för att få ut fiber till Carinas hus skulle bli för stor för ett enskilt hushåll att bära.

När Telias lösning inte funkade ordnade han satellitinternet åt sin svärmor. Fördröjningen är stor, så all form av direktkommunikation som videosamtal blir lidande, men att bara surfa har i alla fall gått bra. Tills Ryssland invaderade Ukraina.

–Vi trodde först att det var en slump, säger Daniel.

Han poängterar att han inte fått uppgifterna verifierade officiellt, men att olika källor gett indikationer på att Ukraina använde sig av samma nätverk. Därför misstänker han att det har en koppling till kriget, eftersom det gick ner samma dag som invasionen inleddes.

Det dröjde flera månader innan Carina fick tillbaka internet, något som gjort sårbarheten i de kommunikationer hon är hänvisad till direkt kännbar.

Hur känns det att bo här nu?

– Jag försöker att inte tänka så mycket på det. Jag känner mig ju ganska så frisk och kry än, men det kan ju gå från dag till dag, det vet man ju inte, säger Carina.

Både hon och Daniel menar att tillgång till internet och telefoni är viktig infrastruktur som det allmänna bör säkra åt medborgarna.

– Det är svårt att säga vad kommunen ska göra, men mer att det är samhällets ansvar på nåt sätt. Så klart måste man kunna investera själv, men det går inte att lägga miljontals kronor på det, säger Daniel Malmgren.

undefined
Carina Malmgren använder främst internet för att betala räkningar, kolla facebook – och nu senast till att Snapchat:a med barnbarnet.

Conny Forsberg (S) är tilltänkt att bli ansvarig för IT i den nya kommunstyrelsen.

Vad är din uppfattning om situationen som är idag vad gäller mobiltäckning?

– Den kunde vara bättre, men det är inte en kommunal fråga. Vi kan inte hantera det utan bara möjliggöra det, tätheten med master är teleoperatörernas ansvar.

På vissa håll har kommuner gått in och delfinansierat bygget av master som inte är lönsamma.

Skulle detta kunna vara en tänkbar lösning i Kinda kommun?

– Om det inte finns några lagliga hinder ser jag egentligen inte några hinder för det så länge som det ryms inom vår utbyggnadsbudget, säger Conny Forsberg i ett andra samtal.

Med utbyggnadsbudgeten syftar han på de pengar som finns avsatta för att bygga ut fibernätet i kommunen. Mer specifika svar än så har han inte i dagsläget.

– Ifall man bygger ut fiber till master eller enskilda fastigheter har jag inga synpunkter på, utan det får våra tjänstemän titta på för att se vad som når ut till flest.

undefined
Carina Malmgren bor i ensam i ett hus utanför Björkfors. I 15 år har hon varit hänvisad till olika trådlösa alternativ för telefoni och internet. Men inget av alternativen fungerar helt hundra.

Telia menar å sin sida att man tagit sitt ansvar inom ramen för vad som är kommersiellt gångbart.

Roija Rafii är presschef på teleföretaget. Hon förklarar att kopparnätet som Carina tidigare använde var så gammalt att man var tvungen att byta ut det mot nya teknologier, som mobilt bredband eller fiber.

– Det är på sina håll 70–80 år gammalt. Teknik som är så gammal är av naturliga skäl inte byggd för den typen av tjänster vi har idag. Det är också så att det är väldigt sårbart – går det sönder är det inte säkert att det finns reservdelar längre, säger hon.

undefined
När man närmar sig Carina Malmgrens hus försvinner täckningen helt. Då gäller det att minnas vägen och inte lite blint på mobilens gps-appar.

Presschefen menar att det finns flera lösningar om inte Telias erbjudande fungerar. I första hand kan man vända sig till deras operatörsneutrala kundtjänst för att få hjälp att hitta fungerande alternativ hos andra operatörer. Om inte heller det hjälper står Post- och telestyrelsen som slutlig garant för uppkoppling, säger hon.

– Skulle det vara så att ingen lösning mot förmodan skulle fungera – vilket jag vill poängtera är väldigt sällsynt – då bistår PTS med alternativ.

På väg hem från Carina lyser mobilen upp flera gånger, tillbaka i täckningens land. Men jag håller ögonen på körbanan, spejar efter ko. Som tur är har den vid det laget redan hämtats in.

Uppkoppling i Kinda

Regeringen har haft som mål att 95 procent av de svenska hushållen och företagen bör ha tillgång till bredband med hastigheten 100 Mbit/s eller högre år 2021.

I Kinda var det år 2021 bara knappt 73 procent av hushållen som nådde upp till den hastigheten. För Östergötlands län låg andelen på lite drygt 89 procent.

Yttäckningen för mobilt bredband på minst 1 Mbit/s i Kinda var vid samma mätning 96,97 procent, och för mobiltelefoni 99,81 procent.

Källa: PTS

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa