Satsningen som växte mer än väntat

Bröderna Saanum investerar i framtiden och har bland annat byggt en ny ladugård.
Bröderna Saanum investerar i framtiden och har bland annat byggt en ny ladugård.

Mycket av det nöt- och viltkött som serveras på Kindas skolor och äldreboenden kommer från lokala Basunda Gård. Nu är bröderna Ulrik och Jonas Saanum inne på sitt tionde år vid gårdsslakteriet utanför Björkfors, och satsningar görs inför framtiden.

BJÖRKFORS 2 september 2019 11:45

– När vi startade gårdsslakteriet var tanken att jag, ensam, skulle jobba med verksamheten vid sidan av, men vi märkte snabbt att det var ohållbart. Vår tanke var att hantera omkring 200 till 300 djur varje år, men i dag har vi kanske 2 000 stycken, så det blev väsentligt mycket större än vi hade räknat med, berättar Ulrik Saanum när han, tillsammans med sonen Tobias, brodern Jonas och brorsdottern Elin, tar emot oss hemma på gården.

Från tidig förmiddag har kvartetten arbetat för att färdigställa en stor leverans till en kund från Stockholm. 300 kilo rådjurskött ska styckas, paketeras och lastas. Gården är stor, med så väl vilthägn, dikoproduktion och jakbesättning, lägg där till 500 hektar skog, men det är trots allt gårdsslakteriet som kräver mest arbete. Det är alla överens om när de slår sig ned på kontoret för den rutinmässiga frukostpausen.

– Det är otroligt tufft att driva en sån här verksamhet. Det är livsmedel vi jobbar med och det får inte kosta någonting, det är små marginaler och slitsamt arbete. Marknaden styr det pris vi kan ta och vi jämförs ju ständigt med de större slakterierna, förklarar Ulrik medan Tobias fyller i:

– Vi kan ju aldrig konkurrera med de som är större när det kommer till kvantitet eller kostnad, men däremot kvalitet. Vårt kött kommer från lokala djur, vi har inga långa frakter och vi bedriver en stressfri slakt. Medvetenheten i samhället blir bättre och bättre, allt fler efterfrågar närproducerat och kött från gräsbetesdjur, men det är en bit kvar.

Hur ser ni på köttet som en "klimatbov"?

– Vi tycker att det är galet. Att djuren skulle orsaka miljöproblem är bara ett försvar för att dölja andra problem. I vår verksamhet försöker vi att samordna transporterna och inte åka mer än vi behöver. Samtidigt är vår frakt närproducerad i jämfört med det importerade köttet, svarar Jonas och Ulrik Saanum.

De båda bröderna har drivit gården, belägen i nordöstra delarna av Kinda, sedan 1990, men den har varit i familjens ägo sedan 1933. I dag utgör gårdsslakteriet den största delen av verksamheten och sedan den startades har omsättningen ökat kraftigt. Numera ligger den på cirka 5 000 000 kronor.

– Vi säljer mycket av vårt kött till privatpersoner, grossister och butiker, samt en och annan restaurang. Vi upplever att efterfrågan ökar så det känns positivt inför framtiden. Därför har vi bland annat investerat i en ny ladugård för kommande generationer, förklarar Ulrik Saanum och sonen Tobias avslutar:

– Jag har jobbat med det här i tre år nu. Om jag ska ta över, det får tiden utvisa.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa