Halva personalstyrkan slutar på skola i Vimmerby kommun

"Det är absolut en utmaning", säger skolchefen Ola Karlsson. Snart försvinner ungefär halva arbetsgruppen från skolan i Brännebro och rekryteringen inför höstterminen är ännu inte helt klar.

"Att få tag på behöriga lärare och förskollärare är svårt men jag skulle inte säga att det är svårare på de små skolorna jämfört med de större, det är en lika stor utmaning", säger Ola Karlsson, chef på barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby.

"Att få tag på behöriga lärare och förskollärare är svårt men jag skulle inte säga att det är svårare på de små skolorna jämfört med de större, det är en lika stor utmaning", säger Ola Karlsson, chef på barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby.

Foto: Ellinor Harrysson

Brännebro2023-06-05 18:00

Till sommaren slutar ungefär hälften av personalen på Brännebro skola, det bekräftar Ola Karlsson, chef på barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby. 

– Det handlar om två pensionsavgångar samt en person som helt kommer att sluta jobba inom skolan, säger han till Vimmerby Tidning.

På skolan delar 7 personer på ungefär 5 och en halv heltidstjänst. Rekryteringen inför höstterminen pågår och enligt skolchefen har flera av pusselbitarna redan fallit på plats. 

– Vi är inte riktigt klara än, det är en lärartjänst kvar som vi inte har löst. Vi kommer att ha ett föräldramöte nästa vecka där vi ska informera om hur organisationen för hösten ser ut, säger Ola Karlsson.

Ser ni liknade utmaningar på andra skolor inför hösten? 

– Rekryteringen är absolut en utmaning. En liten skola med en liten arbetsgrupp blir extra sårbar och situationen i Brännebro med pensionsavgångar och en som slutar, så utmanade har det inte varit på något annat stället. Därför har vi gått ut med annonserna i fler kanaler än vad vi brukar göra för att försöka rekrytera dit. Jag vet också att andra rektorer fått jobba hårt med rekrytering under våren.

undefined
"Att få tag på behöriga lärare och förskollärare är svårt men jag skulle inte säga att det är svårare på de små skolorna jämfört med de större, det är en lika stor utmaning", säger Ola Karlsson, chef på barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby.

Är det svårare att hitta lärare till de mindre skolorna? 

– Att få tag på behöriga lärare och förskollärare är svårt men jag skulle inte säga att det är svårare på de små skolorna jämfört med de större, det är en lika stor utmaning. Vi står inte själva i det här utan utmaningen delas av de flesta kommuner, även skolor på orter med lärarprogram har svårt att rekrytera och det finns helt enkelt inte tillräckligt med lärare. 

Hur tar ni höjd för lärarbristen? 

– Vi försöker nyttja campus så mycket vi kan, som har samverkan med olika lärosäten runtom. Vi satsar snarare på poänggivande kurser än långa program för att rikta oss till personer som redan jobbar hos oss och som vill bredda sin behörighet. 

Att hitta behöriga lärare är en utmaning och sett över hela landet finns det relativt få jämfört med behovet, menar skolchefen.

– Eftersom det är så kan obehöriga känna sig ganska trygga i sina anställningar även om de inte blir fast anställda utan anställs ett år i taget. Incitamentet att utbilda sig är därför inte lika stort men vi hoppas ändå att fler och fler kommer att vilja göra det. Sen har vi såklart många duktiga och erfarna obehöriga lärare som gör ett jättebra jobb, säger Ola Karlsson.

På Brännebro skola skolan delar 7 personer på ungefär 5 och en halv heltidstjänst.
På Brännebro skola skolan delar 7 personer på ungefär 5 och en halv heltidstjänst.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!