Insändare Svar på artikeln ”Språkförståelse i äldreomsorgen” den 4 april.

Självklart ska människor i vård, skola och omsorg kunna svenska språket. Det är en fråga om säkerhet.

Men nu i personalbristens tider så tar man in vem som helst. Varför? Jo man är så illa tvungen för att politiken satsat för lite på utbildningsinsatser, att höja våra löner, liksom status, förbättra arbetsmiljön och nu står vi här. Vilka drabbas? Jo kvinnorna. Vi får ännu mer arbete med att göra vårt jobb, samtidigt handleda outbildade, de med bristande språkkunskaper = merarbete. Utan extra betalt för detta merarbete.

Låt dessa människor som naturligtvis ska integreras och göra sin insats i Sverige gå utöver den ordinarie personalen. Låt det bli en extra förstärkning.

Se orsaken till varför vi hamnat i detta läge. Låtsas inte vara så duktiga och präktiga ni politiker som svikit oss kvinnor länge nog. Var ärliga och se de brister på insatser som under många år präglat kvinnodominerade yrken.