Debatt De anskrämliga baksidorna på Coop-huset, stadshotellet, sparbanken och Lindex-huset gör den så kallade kiosktomten till en av Vimmerbys minst trivsamma platser. Men bara för att man gjorde fel då dessa hus ritades och byggdes, så behöver man ju inte göra fel igen.

Modellen av Aptares förslag till hus som visades på bild i VT den 15/11 har svåra drag av 60-talets miljonprogramsmardröm. Att en arkitekt i dag kan rita något sådant för just den här platsen, och att det förslaget gillas av vår egen stadsarkitekt känns som en dolkstöt – ursäkta ordvalet – i ryggen på visionen för ”Vackra Vimmerby”.

Man behöver inte alls bygga som på 1600-talet, bevare oss väl, med utedass och allt. Pastischer ska undvikas till varje pris. Nej, man kan välja ett modernt formspråk, med material, proportioner och färgskalor som gör att stadsbilden blir trivsam. Tänk tre-till fyra våningshus med grönytor och stora träd emellan. Och för att åtminstone delvis leva upp till visionen ”Vackra Vimmerby” och ”trivsam träbebyggelse” kan husen byggas i trä och med träfasad.

Numera bygger man till och med höghus i trä – bra exempel finns bland annat i Växjö, Stockholm och Sundbyberg. Att bygga i trä är dessutom klimatsmart. Flerbostadshus i trä har ungefär hälften så stor miljöpåverkan som betonghus.

Vimmerbys varumärke är värt att vårda och en trivsam stadskärna med attraktiva gångstråk och grönytor är en väsentlig del av varumärket. När nu betongssossarna har skickats upp på läktaren, så bör den nya grönblå majoriteten plocka fram gestaltningsprogrammet ”Vackra Vimmerby”, studera det noggrant och sedan slänga Aptares förslag i närmsta papperskorg. Gör om, gör rätt och låt inte okänsliga byggföretag fortsätta förfulningen av vårt Vimmerby.