Då är det bäst att ta sin blodtrycksmedicin

Att äta sin blodtrycksmedicin vid sänggåendet är mycket bättre än på morgonen. Blodtrycket stabiliseras bättre, men framför allt minskar risken för sjukdom och förtida död.

23 oktober 2019 06:00

Varje dag äter hundratusentals svenskar medicin mot högt blodtryck. Av gammal vana, och ibland läkarens rekommendationer, äter många sina tabletter på morgonen. Men nu visar forskning att det är mycket bättre att äta dem på kvällen, i samband med sänggåendet.

Resultatet av vår studie visar att patienter som rutinmässigt äter sin blodtryckssänkande medicin vid läggdags, i stället för när de vaknar, har ett bättre kontrollerat blodtryck, men framför allt en signifikant minskad risk för död eller sjukdom beroende på hjärt-kärlproblem, säger professor Ramón Hermida i en kommentar till det europeiska hjärtsällskapet, European Society of Cardiology.

Forskarna, verksamma vid Universidade de Vigo i Spanien, baserar sina påståenden på en studie där drygt 19 000 patienter hade lottats till att antingen ta sin blodtrycksmedicin på morgonen – eller på kvällen. Patienterna följdes sedan i snitt sex år och deras blodtryck kontrollerades minst en gång per år.

Under uppföljningstiden dog eller insjuknade 1 752 personer i hjärt-kärlrelaterade problem, som stroke eller hjärtinfarkt. Men för de som tog sina mediciner på kvällen var den risken nästan halverad (45 procent), jämfört med dem som tog sina tabletter på morgonen.

Studien, som publiceras i European Heart Journal, visar också att de som tar sin medicin på kvällen har ett bättre kontrollerat blodtryck, jämfört med dem som tar sina tabletter på morgonen. Forskarna tror att de slående skillnaderna har att göra med att ett lågt blodtryck nattetid har en större betydelse för att undvika sjukdom och död, än vad ett lågt blodtryck dagtid har.

För att patienter ska veta sitt verkliga blodtryck, föreslår forskarna en så kallad ambulatorisk blodtrycksmätning då trycket mäts under dygnets samtliga timmar.

Fakta: Kronisk sjukdom

Högt blodtryck eller hypertoni eller hypertension är en kronisk sjukdom som innebär att trycket i artärerna är för högt. Ett högt blodtryck definieras som om trycket under en längre tid är lika med eller högre än 140/90 millimeter kvicksilver (mmHg).

Många som har högt blodtryck känner ingenting alls, medan andra kan få tydliga symtom som trötthet, illamående, andnöd och/eller huvudvärk.

Ett högt blodtryck ökar risken för kardiovaskulära sjukdomar som hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke, men också njursjukdom och demens.

Källa: Vårdguiden 1177

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Nilsson/TT