Dämpad minskning av arbetslösheten

Även om arbetslösheten fortsätta sjunka så finns det tydliga tecken på att minskningen sker i en avtagande takt. I Kinda var i slutet av mars 211 personer inskriva på arbetsförmedlingen och i Ydre var motsvarande siffra 69 personer.

15 april 2019 19:29

Arbetslösheten har stadigt gått ner de senaste två åren, men nu börjar man se en dämpning av arbetslösheten totalt sett i landet.

– Vi har fortfarande en stark arbetsmarknad men den stadiga minskningen av antalet arbetslösa som vi har haft en längre tid har nu planat ut. Det är ett tecken på att vi har en avmattning i ekonomin och det var något vi räknade med i vår senaste prognos, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

I länet var den siste mars 17 422 personer inskriva som helt arbetslösa eller inskrivna i program med aktivitetsstöd. Det är en minskning med 968 personer jämfört med för ett år sedan. I Kinda har antalet inskrivna på arbetsförmedlingen ökat med tolv personer det senaste året till 211 personer. Även Ydre visar en ökning av antalet arbetslösa med fyra personer till 69 personer. Lägst arbetslöshet i länet har Åtvidaberg med 3, procent följt av Ydre och Kinda med 4, procent respektive 4,6 procent. Högst arbetslöshet har Norrköping med 10,4 procent följt av Motala med 9,5 procent.

Ungdomsarbetslösheten fortsätter dock att minska i både Kinda och Ydre. I Kinda var i slutet av förra månaden 27 ungdomar arbetslösa, en minskning med nio ungdomar. Även i Ydre har arbetslösheten bland ungdomar minskat jämfört med mars 2018.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars-Göran Bexell