Drygt 200 elever utan skolplats efter dom

En friskola i södra Stockholm måste stänga omedelbart efter ett domstolsbeslut. Mer än 200 elever måste snabbt slussas över till andra skolor.

14 februari 2020 11:46

Det är friskolebolaget English School Scandinavia AB, tidigare Elma School AB, som inte får driva sin grundskola i Rågsved vidare. Förvaltningsrätten i Stockholm bedömer att bristerna i skolans ägar- och ledningskrets är mycket allvarliga och att det därför var befogat av Skoinspektionen att dra in skolans tillstånd.

Domen innebär också att den respit skolan fick i väntan på ett avgörande upphävs – inhibitionen hävs.

Det innebär att bolaget inte har något tillstånd att driva verksamheten när vi häver inhibitionen. Det blir praktiska konsekvenser som kommunen får lösa, säger chefsrådman Lars-Åke Johansson till TT.

Kommunalt ansvar

Det är alltid en elevs hemkommun som har det yttersta ansvaret för att säkra elevens skolgång. Stängs en friskola måste kommunen agera. Enligt skolenhetsregistret har Elma school drygt 230 elever och samtliga måste snabbt erbjudas plats på andra skolor.

Jag förstår att det drabbar många barn och föräldrar, att det blir en osäker måndag. Men vår prövning är begränsad till om Skolinspektionens beslut var riktigt, säger chefsrådman Lars-Åke Johansson.

Väldigt olyckligt

Stockholms stad har ansvar för 81 av eleverna och enligt grundskoledirektör Lee Orberson har arbetet redan inletts.

Vi säkerställer att alla elever i början av nästa vecka får erbjudande om en plats på en skola nära hemmet. Sedan ska vårdnadshavarna tacka ja eller söka en annan skola, säger han.

Det är inte första gången staden behövt skaka fram skolplatser när en friskola av någon anledning stängt.

Jag tycker att det är väldigt olyckligt att elever tvingas till ett skolbyte. Även om vi kan erbjuda placeringar i våra skolor så påverkas naturligtvis eleverna av en förändring de inte styrt över, säger Lee Orberson.

Huddinge har ett 30-tal av eleverna folkbokförda i kommunen, och även där ska utbildningsförvaltningen snabbt ordna nya skolplatser.

Fakta: Detta har hänt

I juni 2019 beslutade Skolinspektionen efter en ägar- och ledningsprövning att dra in tillståndet för Elma School. Motiveringen var att skolverksamheten hade haft allvarliga brister under en längre tid och att det förekom ekonomisk misskötsel.

Bolaget överklagade och förvaltningsrätten beslutade i juli att skolans verksamhet skulle få fortgå i avvaktan på att rätten gjort sin bedömning.

Den 4 februari i år krävde Skolverket att bolaget återbetalar nära 800 000 kronor. Det rör sig om statsbidrag som skolan inte redovisat hur de använts.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktade ungefär samtidigt kritik mot skolans elevhälsa.

Den 14 februari beslutade förvaltningsrätten att avslå bolagets överklagande. Därmed upphörde bolagets respit – skolan måste stänga.

Skolbolaget kan överklaga förvaltningsrättens dom till kammarrätten och kan också begära ny inhibition. Men fram till ett sådant beslut eventuellt fattas gäller förvaltningsrättens beslut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT