Dyster prognos för Kindas ekonomi

Kinda kommun har för 2019 budgeterat med ett resultat på plus 14,5 miljoner kronor. Om den senaste prognosen fortätter kommer årets resultat att stanna på ett plus på 1,5 miljoner kronor.

17 april 2019 06:00

– Vi har gjort en första prognos för årets två första månader och den visar ett nollresultat. Det som händer närmast nu är det kommer att tas fram åtgärdsplaner, säger kommunchef Rosie-Marie Fors.

Kinda kommuns styrande politiker har för 2019 budgetrat med ett plusresultat med 14,5 miljoner kronor. Som prognoserna visar nu så är man långt från detta mål. Drar man bort 13 miljoner hamnar man på 1,5 miljoner kronor och det är vad prognosen efter två månader visar vad resultatet skulle bli vid kommande årsskifte.

Och det är i princip alla nämnder som visar minussiffror just nu. Värst är det för vård- och omsorgsnämnden som enligt prognosen ligger på ett minus med 7,3 miljoner kronor, vilket i sin tur innebär minus 3,6 procent av budgetens 205 miljoner kronor.

Lars Karlsson (L) är vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i vård- och omsorgsnämnden,

– Vi kommer i nämnden nästa vecka att få en åtgärdsplan presenterad av Sara Erlingsson, tillförordnad förvaltningschef för vård- och omsorg. Planen ska visa hur vi får en budget i balans, undantaget är dock placeringar, som är svåra att kalkylera med, säger Lars Karlsson.

Bildningsnämnden visar en budgetavvikelse på drygt 4,1 miljoner kronor, vilket är minus 1,7 procent av den totala budgeten på 241 miljoner kronor. Här är det kostnader för interkommunala gymnasieutbildningar och ökade personalkostnader för resurspersonal som har skjutit i höjden.

Samhällsbyggnadsnämnden har en budget för 2019 som ligger 72,4 miljoner kronor och här är avvikelsen minus 1,2 miljoner kronor eller minus 1,6 procent av budget. Underskottet här beror bland annat på ökade kostnader för färdtjänst och skolskjutsar samt ökade lönekostnader för verksamheterna plan och bygg och oförutsedd semesterskuld på grund av pensionsavgång. Kommunstyrelsens budget för 2019 ligger 34,5 miljoner kronor och här är budgetavvikelsen en halv miljon kronor eller 1,4 procent av budget. Underskottet beror på ökade utredningskostnader och löner. Kommunstyrelsen kommer att upprätta en handlingsplan föra att se om en minskning av underskottet kan ske under 2019.

– Vi kommer att ha betydligt tuffare tider framöver och måste titta på var vi kan hålla ned kostnaderna. Att höja skatten är vi inom koalitionen överens om att inte göra, säger Lars Karlsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars-Göran Bexell

Ämnen du kan följa