Efterlyser vassare nyheter

26 januari 2019 04:00

Svar på insändaren ”Ny tidning utan knorr” den 23 januari.

Håller fullständigt med insändaren ”Besviken läsare”. Jag efterlyser liksom honom en vassare journalistik med orädda och undersökande journalister. Givetvis under förutsättning, att de får nys om sådant, som ej får undanhållas läsekretsen och allmänheten.

Pressen är ju dock den tredje statsmakten med huvudsaklig uppgift att bevaka och för oss medborgare redovisa vad de som innehar maktpositioner gör, inte gör och till och med gör galet.

Att vårt lokala organ inte alls ägnar sig åt denne typ av journalistik, är för mig ofattbart.

Vi har en offentlighetsprincip, som gör det möjligt att avslöja oegentligheter. Det är därför pressen har ett existensberättigande.

Man behöver givetvis inte söka strid för stridens skull. Det ska röra sig om verkliga oegentligheter, som uppdagas.

Källkritik är viktig. Lösa rykten är farliga. Gå till botten och ta reda vad som egentligen har hänt. Redovisa fakta, så tror jag läsekretsen får förtroende för sin tidning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Morgan Sävetun