Räddningstjänst, ambulans och polis kallades till platsen och kunde konstatera att det brann i två parkerade bilar. Räddningstjänsten släckte branden och såg till att ingen risk för spridning förelåg. Polisen upprättade en anmälan om skadegörelse genom brand.