– Ett blixtnedslag kan orsaka brand upp till tre dagar efter nedslaget, skriver samordningsförbundet i länet i ett pressmeddelande.

Räddningstjänsten vill hitta dessa potentiella bränder så tidigt som möjligt. Frivilliga flygklubbarna i länet som med ”brandflyget” söker av länet dagligen är till stor hjälp. De hittar flertalet bränder.

Nu ber räddningstjänsten allmänheten att hjälpa till att söka efter bränder.

– Ni som kan, ge er ut i skog och mark och leta efter skogsbränder samtidigt som ni får en nyttig motionsrunda. En brand kan vara allt från en pyrande rökstrimma till synliga lågor. Rök och röklukt kan färdas lång väg, om ni känner att det luktar rök utomhus ska man alltid undersöka om man kan se eld med öppna lågor.

Den som upptäcker en brand ska ringa 112 och lämna position om branden.

– Gör ett släckförsök med vatten, granruska eller liknande om det går. Vänta in räddningstjänsten och visa vägen till branden. Men kom ihåg att inte utsätta er själva för fara och var inte ute i skog och mark i åskväder, råder räddningstjänsten.