Desirée Jensen från Mariannelund är en av tre kursledare som till hösten kommer att hålla i Trygghetscirkeln.

– Kursen ska hjälpa föräldrar att få en bättre relation med sina barn. Det handlar här inte om att man ska vara en perfekt förälder utan en som är tillräckligt bra.

Kursen som arrangeras av Eksjö kommun baseras på forskning kring anknytningsteori och kärnan handlar om att se barns behov istället föra att fokusera sig på beteendet.

Artikelbild

| Desirée Jensen är en av tre kursledare som till hösten kommer att hålla i Tygghetscirkeln.

– Om ett barn till exempel ropar eller ställer till med något ska man tänka "vad är det för behov som hon har som gör att hon vill ha den här uppmärksamheten?", säger Desirée Jensen.

– Ibland är det enda som behövs att föräldern sätter sig ner med barnet i fem minuter och frågar "hur har du haft det idag?". Att man som förälder visar att man ser sitt barn.

För att nå ut till fler kommer två kurser på åtta tillfällen hållas parallelt. Förutom att utforska barnens behöv kommer de även handla om att hantera känslor, föräldrarnas egna tillgänglighet och möjligheten att reparera skador som redan skett i relationen.

– Som förälder ska man vara större och starkare samtidigt som man är klok och snäll. Det måste finnas en balans. Kursen kan hjälpa föräldrar att förstå sig själva, varför de reagerar som de gör. Vissa har till exempel svårt att släppa iväg sina barn eller har svårt att veta hur de ska agera när barnet blir ledsen eller argt. Man behöver inte ha små barn utan det kan även vara nyttigt för tonårsföräldrar.

Första gången som kursen hölls i Eksjö kommun var för 1,5 år sedan.

– Vissa föräldrar tar snabbt till sig informationen och då kan det gå att märka en skillnad hos barnen på bara några veckor. För andra tar det längre tid men vi har bara fått positiva reaktioner. Det finns ett behov av det här och eftersom vi haft andra kurser förut har vi sett att det finns en viss efterfrågan. Blir det fler som vill gå från Mariannelund är målet att även ha en kurs här.