Det saknas lokaler på flera skolor

I Eksjös plan för skollokaler är Furulundsskolan högst prioriterad. Men det råder ett stort behov av lokaler även på andra skolor i kommunen.

11 februari 2019 05:00

Kommunens plan för lokaler och lokalbehov för förskola, skola, särskola, gymnasie och fritids för 2019-2024 visar att det finns stora och i vissa fall akuta behov av lokaler på flera skolenheter.

– En del är akut och ligger nästan utanför planen, säger Bo-Kenneth Knutsson (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden och syftar i fallet på Furulundsskolan i Mariannelund.

Enligt tidigare planering var tanken att utöka lokalerna i Mariannelund med en paviljong från och med höstterminen men kommunen har försökt snabba på.

– Beställningen är gjord. Så vi hoppas att det börjar röra på sig inom ett par månader, att den är fysiskt på plats.

Men även på andra skolor i kommunen finns ett lokalbehov, då främst i Eksjö. Mest trängande är det på Norrtull- och Grevhagsskolan där elevantalet ökat stort. Numera finns även gymnasiet med i planen. Här är det största behovet ytor för uppehåll och idrott.

– Det vi kan se är att vi kan revidera det ganska ofta då det är svårt att prognostisera elevutvecklingen. Man kan hoppa fram fem år på ett halvår. Det rör sig så fort, skolchef Bengt-Olov Södergren.

Bo-Kenneth Knutsson säger att det innebär att man inte går in med helt korrekta uppgifter i beredningen, då det ligger något år eller två framåt.

– Och det är olyckligt när det är fasta kostnader. Det är jätteviktigt att få en tätare revision av handlingsplanen och omvärdering av vad vi behöver lägga kraft på. Det är en ganska lång process, påpekar han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ivonne Svahn