Stor brandrisk råder i Jönköpings län och på onsdagen införde samtliga kommuner i samråd med länsstyrelsen eldningsförbud.

Ett förbud som kommer tidigt på säsongen.

– Det brukar vara lite senare på säsongen när det varit lite mer extrema vädersituationer som torkat ur. Men nu är fjolårsgräset och översta marskiktet så torrt i kombination med vädret, att man bedömt att det finns ett behov av förbud, säger Henne Unosdotter, räddningstjänsthandläggare på länsstyrelsen.

För att förändra situationen och häva beslutet krävs enligt Unosdotter rejält med nederbörd som tränger ner i marken.

Dispens går att söka hos kommunen för exempelvis Valborgseldar, om man kan visa att eldningen kan utföras på ett säkert sätt.

Förbudet omfattar inte grillning eller matlagning vid iordningställda platser utformade så att risk för spridning är låg.