Enligt räddningstjänsten i Eksjö rörde det sig om två försvunna tjejer i området som har sedan dess hittats i väl bevar.