Susanne Olaison har de senaste sju åren varit förvaltningsassistent på pastorsexpeditionen i Ingatorp. Dåvarande Hässleby-Ingatorps kyrkliga samfällighet, var när hon började, två församlingar och ett pastorat.

Det har ändrats organisationsmässigt och i dag ingår församlingarna i Södra Vedbo pastorat som omfattar totalt elva tidigare församlingar.

En del av hennes arbete har handlat om att sköta medlemsregistren och bokföra så kallade kyrkliga handlingar, när församlingsmedlemmarna döps, konfirmeras, vigs och slutligen begravs.

Hon har också bland annat skött bokningar av de olika ceremonierna.

– Det är de stora händelserna i livet, som man fått vara en del av, även om man mest jobbat bakom kulisserna, säger hon.

Församlingsbor och kyrkobesökare har stundtals kunnat ta del av hennes skönsång vid olika sammankomster.

Ibland har hon också hjälpt till i församlingsarbetet och säger att det nu kan komma att bli mer ideellt arbete i församlingen när hon nu byter yrkesbana.

Framöver tar hon sig an en tjänst som aktiveringsledare på ett äldreboende i Vetlanda kommun.

– Jag går tillbaka lite till där jag började. Jag började jobba som det på Solgården i Ingatorp 1998 och jobbade där i några år innan jag jobbade med anhörigstöd och frivilligverksamhet.

Susanne Olaison avtackas i samband med en ekumenisk friluftsgudstjänst på Kristi himmelsfärd.