Eksjö kommun erbjuder 60 timmars feriepraktik till ungdomar bosatta i kommunen, som under året fyller 16 år men inte hinner fylla 19 år under praktiken. En rad områden är aktuella såsom bland annat kafé, bibliotek, förskola, fritids, äldreomsorg, kök, vaktmästeri, park, sommarteater, butik, tvätteri och IT.

Eksjö kommun har som målsättning att erbjuda en plats till alla som sökt och man försöker fördela jobben utefter ungdomarnas önskemål.

– Vi försöker matcha så gott vi kan. Det är inte alltid så lätt men vi försöker pussla, säger Harald Arréhn, som är ansvarig för feriepraktiken.

Antalet sökande, 188 ungdomar, är högt men det är inte rekord.

– För ett par år sedan var det cirka 200 som fick feriepraktik, säger han.

Förra året sökte 174 och i slutändan tackade 142 ungdomar ja till praktik. Ambitionen är att alla som vill ska erbjudas feriepraktik även i år.

– Kommunen är generös och satsar på det här. Vi vill att alla ska få chansen. Det är ett lite förebyggande tänk, säger han.

Erbjudandena går ut till ungdomarna i dagarna.

500 000 kronor är avsatta i budgeten. Därtill går regionen in och stöttar satsningen med ytterligare 120 000 kronor.

I dagsläget vet man dock inte om de pengarna räcker. För att kunna garantera alla en plats ber därför socialnämnden kommunstyrelsen om mer pengar.

– Vi vet inte hur många det blir i slutändan men vi äskar om att få 75 000 kronor till för att gardera oss, säger ordförande Marie-Louise Gunnarsson (M).