Medborgarkontoret drar ner kraftigt

Öppettiderna på Medborgarkontoret i Mariannelund försämras kraftigt och dras ner till mindre än hälften. "Antalet ärenden inte alls är lika många som de var förr", säger verksamhetsledare Robert Glader.

3 maj 2019 18:00

På sitt förra möte beslutade styrelsen för Emilkraften, Mariannelundsbygdens utvecklings- och servicecentrum, att dra ner antalet timmar som Medborgarkontoret har öppet.

Medborgarkontoret erbjuder boende på orten hjälp och vägledning i flera frågor som avser den offentliga servicen. I torsdags började de nya öppettiderna gälla och det blir en rejäl minskning. Tidigare hade man öppet fyra timmar dagligen, fem dagar i veckan. Nu är det fyra timmar per dag men bara två dagar i veckan som gäller. Från 20 till åtta timmar i veckan, med andra ord.

– Orsakerna är flera, men framför allt har vi sett att antalet ärenden inte alls är lika många som de var förr, berättar verksamhetsledare Robert Glader.

– Tidigare fick vi hjälpa till med att fylla i mycket blanketter, hjälpa till med bostadsbidrag, kontakter med försäkringskassan med mera. Det har helt ändrat karaktär nu när många lösningar görs via nätet, säger Robert.

– Nu för tiden är övervägande delen av våra medborgarkontorsärenden kopplade mot nya svenskar. Generellt kan de anpassa sig till våra öppettider, berättar Robert.

I och med det minskade behovet anser man det inte vara motiverat att ha så pass mycket öppet som man hade tidigare.

– Det har istället bidragit till att vi har kunnat göra lite förändringar och omprioriteringar i organisationen. Dessutom finns vi ju tillgängliga per telefon under andra tider, säger Robert Glader.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Micael Rundberg