Insatsen inleddes så tidigt som vid 05.30-tiden på riksvägen utanför Eksjö. Den främsta avsikten var att kontrollerna nykterheten på förarna.

Ett 30-tal bilister stoppades under insatsen. Höglandspolisen rapporterar på polisens hemsida att samtliga förare som blåste var nyktra och kontrollen ledde heller inte till några andra ingripanden eller anmärkningar.