Positiva toner om bana för ny sport

Mariannelund kan komma att få en bana för eisstock framöver. Banan blir en isbana där det även går att åka skridskor.

26 april 2019 05:00

Erwin Dörner har introducerat den tyska sporten eisstock för Mariannelundare. I pensionärsföreningen SPF där han är aktiv har det varit upp till 25 utövare på de banor man provisoriskt gjort upp på någon sjöis eller i Tennisparken.

I ett medborgarförslag till Eksjö kommun har utövarna med Dörner i spetsen önskemål att det anläggs en bana i Mariannelund. Tillväxt- och utvecklingsnämnden tycker idén är god och föreslår att bifalla förslaget under förutsättning att banan inte blir för dyr. Kommunen har tittat på plastis. En sådan bana skulle kunna nyttjas året runt och inte kräva någon anslutning av vatten.

Men den lösningen ser kommunen inte som ekonomisk försvarbar.

– Vi har fått prisuppgifter på plastis. Plasten kostar 11 000 Euro. Sedan behövs markarbeten och annat så det alternativet är inte aktuellt. Det skulle ha kunnat kosta miljonbelopp men vi har bantat ner det till en allmän isbana, säger fritidschef Stefan Hallberg.

– Jag tror inte någon ifrågasätter det, säger Maria Havskog, (C) ordförande i nämnden.

I förslaget som går vidare till kommunstyrelsen föreslås att anlägga en packad grusbädd med ett vattenutkast (tidigare har man bärt hinkar från ån). Det skulle möjliggöra ett bredare användningsområde för både eisstock och skridskoåkning men det kräver ett ideellt engagemang från samhällsborna att spola isen.

– Det vore jättekul om det blir en bana. Då blir inte bara jag utan alla de som spelar glada, säger Erwin Dörner om kommunens besked.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ivonne Svahn