Vid ett storbrukarråd i slutet av förra veckan framförde föräldrar en oro. Även lärare har uttryckt en oro till politiken.

– Höstterminen började lugnt men det har varit oroligt på skolan de senaste veckorna, säger rektor Tomas Erazim.

Problemen finns framförallt i mellanstadiet. Den senaste tiden har det varit ett antal bråk mellan elever. Ett av de grövre polisanmäldes av skolan. Den inträffade efter en lektion. Fyra elever var inblandade och en elev ska ha blivit utsatt för våld.

– Det förekom i det här fallet stryptag och slag mot kroppen. Vi gör bedömning från fall till fall och det här bråket polisanmälde vi. Det var en viktig markering att våld inte får användas och att skolan inte är något skyddat område, säger Tomas Erazim.

Skolan har haft en stor personalomsättning. En fjärdedel av personalen var helt ny när höstterminen startade. Därtill kommer ett antal sjukskrivningar.

– Vi har haft en del sjukskrivningar av personal. Och när stabiliteten rubbas så blir det rörigare och stökigare och det är trångbott, säger han.

Skolan tar emot många elever som bara stannar en kortare tid.

– Det är ännu en faktor. Det är ingen stabilitet i klasserna. Det finns elever som bara är i klassen någon månad eller något år och sedan flyttar de.

Tomas Erazim säger att fler behöriga lärare behövs. Men det är lika svårt med vikarier. Furulundsskolan och Ingatorpsskolan har sedan många år haft svårt att få vikarier.

– Min föregångare anställde proffsvikarier men inför hösten var vi tvungna att ta bort dem. Vi gick in i året med underskott på 2,3 miljoner och har tvingats dra ner på kostnaderna. Vi minskade ned med 7,2 tjänster inför hösten men varnade för det kvalitets- och trygghetsmässigt.

Situationen diskuteras nu politiskt.

– Alla bitar av oro och bråk följer vi upp. Det är viktigt att ta på fullaste allvar och det kräver en åtgärdsplan, säger Bo-Kenneth Knutsson (C) i barn- och utbildningsnämnden.

– Det är ett jättebekymmer att få tag i behöriga lärare och ju längre från centrum desto svårare är det. Det är en svår ekvation. Det handlar inte bara om pengar utan att det är brist på människor, säger Sven-Olof Lindahl (L).

Furulundskolan har lagt fram ett paket med åtgärdsförslag för att stötta upp skolan för att minska sårbarheten. Förslaget är att knappt fyra tjänster återinsätts, bland annat en proffsvikarie.