Kan "lilla" Eksjö som saknar flygplats, Europaväg och har en stor offentlig sektor göra någon skillnad för näringslivet och därmed klättra på rankningen kring företagsklimat?

Svaret blir ett entydigt ja från Svenskt näringslivs regionchef Dan Sylvebo, som besökte Mariannelund på tisdagen, för att presentera och diskutera rankningen av företagsklimatet.

Eksjö hamnar i den senaste mätningen på plats 119 bland landets 290 kommuner, ett tapp med några platser till en placering man hade 2008. Däremellan har man som bäst varit på plats 53.

Medan Eksjö ligger och guppar har Habo störtdykt. Men sett till länet ligger Eksjö näst sist, där Gislaved har jumboplatsen.

– Politiker tycker att det bara är en rankning men det kan i vart fall vara roligt att slå grannkommunen. Det går att förändra, menar Dan Sylvebo.

Varför är det då viktigt?

– Det är företagen som är jobbskapande. Människor arbetar och betalar skatt och det betalar servicen i kommunen och på så sätt är företagen välfärdsbyggande. Därför är det viktigt att prata om hur företagen kan utvecklas och man kan underlätta för verksamheter att expandera, säger han.

Vägunderhåll och sviktande allmänna kommunikationer, där medarbetarna eller transportörerna inte kan förlita sig att de kommer fram lyftes upp som ett ökat problem för företag på mindre orter.

– Det är helt omöjligt att förlita sig på att bussarna går, kommenterade företagaren Malin Alfredsson.

Attityder och hur kommunen hanterar tillstånd och tillsynsärenden spelar en avgörande roll.

– Hur kommunen väljer att agera i de ärendena och hur företagen upplever det har stor betydelse. Om man får beslut på något så gäller det att förklara varför och att ha en bra dialog före ett beslut eller föreläggande. Man kanske inte behöver skicka ut ett föreläggande, beskriver han.

Vid näringslivsträffen deltog både politiker, tjänstemän, lokala enmansföretagare, företagsledare i företag som arbetar på den globala marknaden samt anställda.

Det som genomsyrade diskussionen var hur betydelsefull kommunikationen är. I det fallet handlar det bland annat om att kommunens tjänstemän bör anpassa sig till beroende vem man pratar med gällande regelverk och lagar.

– Man måste ta sig mer tid till nybörjare och att man som nybörjare får extra mycket hjälp. Fackspråk är inte alltid så enkelt. Det är ibland så självklart så man inte tänker på det, säger näringslivschef Marie Brask.