Vill göra gatan tillgänglig för fler

Många rörelsehindrade kan ha det svårt att ta sig fram på trottoarer när evenemang och sociala träffar sker. Nu föreslås Eksjös främsta handelsgata bli bilfri.

19 maj 2019 19:30

Eksjö

Vaktparaden i Eksjö lockar tusentals åskådare under lördagar på somrarna. I dag stängs Södra Storgatan av för biltrafik strax innan marschen men Eksjös funktionshinderråd vill nu gå ett steg längre. Man föreslår att gatan blir fri från trafik mellan klockan 9-15 under sommaren.

– Det kan bli väldigt trångt, särskilt om du är rörelsehindrad eller har barnvagn, säger samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring och förklarar att åtgärden, kan möjliggöra för restauranger och butiker att breda ut sig under lördagstimmarna.

Samhällsbyggnadsnämnden har gett sektorn i uppdrag att utreda och bereda ärendet till nästa nämnd i diskussion med de som berörs. Ambitionen är att besked ska ges före årets vaktparad.

– Vi anser att vi inte kan vänta med frågan i 14 månader, säger Anders Gustafsson, ordförande i både råd och nämnd.

– Det samlas jättemycket folk vid vaktparaden. De med rullstol eller rullator kan tycka det är jobbigt med främst bilarna, säger Monika Johnsson, Neuroförbundet.

Hon får medhåll av Kenneth Jägsander, Synskadades Riksförbund som också sitter i funktionshinderrådet.

– Om man som jag är helt blind så kan man isåfall använda gatan. Den är 19 meter bred, säger han.

Per Neltzén, Eksjö Handel, ställer sig däremot tveksam, även om det förslaget bara berör lördagar.

– Jag tror det kan bli en negativ effekt. Jag tror framkomligheten är viktig.

Men det är inte bilarna som handlar?

– Men människorna kommer i bilar. Handeln är hårt utsatt redan, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ivonne Svahn