Om det är riktigt höga koncentrationer räcker det med ett djupt andetag för att du ska avlida, säger Karin Feychting på Giftinformationscentralen.

Till höga nivåer räknas halter över 800 ppm (miljondelar). Vid 200 ppm riskerar man att drabbas av en allvarlig ögonirritation men gasen är irriterande redan efter mycket små halter och vid 0,02 ppm märks dess starka lukt.

Då luktar det ruttna ägg, säger Feychting.

Lömsk gas

Däremot är gasen lömsk då exponeringen avtrubbar luktsinnet så att dess karaktäristiska doft inte längre märks innan farliga halter uppnås.

Åtta fabriksarbetare utsattes när svavelväte på söndagen började läcka på massabruket i Olshammar i södra Närke. Fyra av dem fördes till sjukhus varav en med allvarliga skador.

En av anledningarna till att den är så skadlig är att den påverkar cellernas syreomsättning. En annan att den har kraftigt retande effekter vilket kan ge lungskador.

I lättare fall kan man få huvudvärk, kräkningar, hjärtklappning och känna illamående. I svårare fall blir det en tilltagande andnöd på grund av vätskeutgjutning i lungorna, säger Karin Feychting.

Mun-mot-mun-metod fel

Giftinformationscentralen avråder från att göra mun-mot-mun-metoden på en person som har exponerats för gasen. I stället ska behandling ske genom syrgas så snabbt som möjligt.

Vid retsymptom från luftvägarna kan behandling även ske genom inhalation av kortison.