Ett dribblande med siffror

21 maj 2019 04:00

Svar på artikeln "Bildningsförvaltningen tvingas varsla personal" den 8 maj.

Förvaltningschef Eva Holm dribblar med siffror när hon i artikeln påstår att anvisningar till arbetsmarknad och integrationsenheten har gått ner. En enkel koll i systemen visar att AMI har fler inskrivna än någonsin. Även flyktingsiffrorna håller Holm en kreativ attityd till. Statsbidragen för nyanlända kan inte bara försvinna då kommunen 2018 tog emot 57 individer som genererar statliga pengar utbetalt i två år. Att 15 är den anvisade kvoten 2019 stämmer men är historiskt i Kinda en normal nivå. Dessa osanningar väcker anstöt bland hårt arbetande personal. Vill bildningsförvaltningens chefer och tjänstemän dra ner och förändra verksamhet bör fakta presenteras till politiken som underlag, inte hemsnickrade siffror.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Bekymrad