Facit för att mota lärarbristen

11 januari 2019 04:00

Närmare 4 av 10 lärare tror inte att de kommer att arbeta som lärare fram till pension. Högre lön och mer planeringstid skulle få dem att jobba kvar. Här har vår kommun facit på hur våra verksamma lärare ska stanna kvar på orten och dessutom svaret på hur avhoppade lärare kan lockas tillbaka.

Det fattas över 60 000 behöriga lärare i Sveriges skolor. Läget är faktiskt akut. Hundratusentals elever riskerar att få genomgå stora delar av sin skolgång utan att möta utbildade och behöriga lärare. Alla borde förstå allvaret i situationen.

Men i Vimmerby ser vi lärare hur kommunen och fristående huvudmän gör alldeles för lite för att locka och behålla lärare till våra skolor. Närmare 4 av 10 lärare tror inte att de kommer att fortsätta arbeta som lärare fram till pensionering. Det visar en undersökning gjord av Novus på uppdrag av Lärarförbundet. Av de tillfrågade är det högre lön och att komma tillrätta med arbetsbelastningen som toppar de åtgärder som kan få lärarna att stanna kvar i yrket hela vägen till pensionen. Här har våra ansvariga i Vimmerby kommun facit på hur vi både ska behålla våra lärare och samtidigt stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare.

Statistik från SCB visar också att det i vårt län finns 900 lärare som har lämnat yrket. Många har gjort det med sorg och går att locka tillbaka om förutsättningarna är rätt. För det krävs att Vimmerby kommun genomför rätt strategiska satsningar. Om vi skulle lyckas locka tillbaka 60 procent av dessa, skulle det innebära ytterligare 550 lärare i våra förskolor, skolor och fritidshem i Kalmar län. Det är svårt att få tag i behöriga lärare, så rektorer tvingas välja mellan outbildad personal eller ingen lärare alls. Självklart uppskattar vi de outbildade, som många gånger är en förutsättning för att vi överhuvudtaget ska kunna bedriva undervisning. Det är dock så det måste vara en behörig lärare som ansvarar för undervisning och betygssättning med mera. Detta medför att arbetsbördan ökar för våra redan hårt belastade behöriga lärare. Behöriga lärare ger också ökad kontinuitet och därmed ökad trygghet för både elever och kollegor, eftersom det krävs behörighet för att få en tillsvidareanställning.

I Vimmerby kommun finns det inga strategier för hur vi ska få fler kollegor. Det duger inte i tider där nära 40 procent av lärarna överväger att sluta och 900 lärare i länet valt att lämna skolan. Så varsågoda Vimmerby kommun – använd facit till en framgångsrik rekryteringstrategi – vad väntar vi på?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marie Karlsson ordförande för Lärarförbundets avdelning i Vimmerby