Fler anmälningar mot gruppboenden

23 oktober 2019 06:59

Allt fler privatpersoner anmäler brister i gruppboenden för vuxna med funktionsnedsättning visar en granskning som Ekot har gjort.

Antalet anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) ökade med 65 procent mellan 2016 och 2018 och ökningen spås fortsätta under 2019. Sammanlagt anmälde 580 privatpersoner brister som rör gruppboenden förra året.

Varför anmälningarna ökar är oklart.

Dels har det blivit lättare att anmäla till Ivo sedan det blev möjligt att anmäla digitalt, men det kan också bero på brister ute i verksamheterna, men det har vi inget säkert svar på, säger Lennart Wennberg, nationell samordnare för funktionshinderfrågor på Ivo, till Ekot.

En genomgång av anmälningarna som Ivo fattat beslut om visar att det är ärenden om bristande bemötande och omsorg från personalen som ökar mest.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT